Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93342
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Lesevičius, Jonas
Supervisor: Palionienė, Neringa
Title: Ar galima baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje už ne konsensualiniu pagrindu paviešintas kito asmens necenzūrinio pobūdžio nuotraukas?
Other Title: Wheater is possible for criminal liability in the Republic of Lithuania for distribution of non-consensual images of another person's uncensored nature?
Extent: 35 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Nekonsensualinė pornografija;Non-consensual pornography;Baudžiamoji atsakomybė;Criminal liability;Paskleidimas;Dissemination
Abstract: Sąvoka nekonsensualinė pornografija yra tiesioginis vertimas iš anglų kalbos termino „non-consensual pornography“. Užsienyje, skirtingai negu Lietuvos Respublikoje, ši sąvoka yra kiek aiškesnė ir labiau suprantama, kadangi šis reiškinys yra plačiai nagrinėjamas užsienio valstybių teisės ekspertų ir autorių, šia tema rašančių mokslinius darbus. Deja, mokslininkai vis dar neturi bendro sutarimo ir vieningos nuomonės dėl nekonsensualinės pornografijos termino. To pasėkoje, pirmojoje darbo dalyje bus nagrinėjami užsienio moksliniai straipsniai, kuriuose yra pateikiami termino „nekonsensualinė pornografija“ apibrėžimai, tuo buvo siekiama nustatyti bendrą nekonsensualinės pornografijos sampratos apibrėžimą, kuris, pasak mokslininkų, yra asmens necenzūrinio pobūdžio vaizdo medžiagos paskleidimas, be medžiagoje vaizduojamo asmens sutikimo. Išsiaiškinus nekonsensualinės pornografijos sampratos apibrėžimą, jis buvo lyginamas su nekonsensualine pornografija siejamu kibernetiniu nusikaltimu – keršto pornografija, ir buvo prieita prie išvados, jog lyginant abiejų apibrėžimų požymius, šių terminų reikšmės yra tapačios. Antrojoje darbo dalyje analizuojami užsienio valstybių, kurios kriminalizavo nekonsensualinę pornografiją, baudžiamieji įstatymai ir baudžiamųjų kodeksų straipsniai. Naudojantis minėtais užsienio valstybių įstatymais buvo išvesti nekonsensualinės pornografijos sudėties požymiai, kurie buvo lyginami su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsniais, kurių objektas atitiko nekonsensualinės pornografijos objektus. Lyginant nusikalstamos veikos sudėties požymius su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 152; 167; 168 ir 309 straipsniais, buvo prieita prie išvados, jog naudojant 168 ir 309 str. yra galimybė reguliuoti nekonsensualinės pornografijos paskleidimą Lietuvos Respublikoje. Taip pat, nekonsensualinės pornografijos paskleidimas buvo nagrinėjamas ultima ratio principo kontekste, ir buvo nustatyta, kad veikos pavojingumas atitinka reikiamus ultima ratio principo kriterijus, todėl veika yra pakankamai pavojinga, jog būtų laikoma nusikalstama.
In today’s world, the rapid development of information and communication technologies, its modernization and high-speed Internet access encourage the emergence of new forms of communication and social networks. The use of social media changed the way we communicate in many ways and individuals tend to transfer their offline behavior online sharing their personal information, photos and video. Not surprisingly, modern societies face new and unexpected challenges. At a time when we hear a growing number of reports about the unauthorized disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed where a person's image is used without their consent both in Lithuania and in the rest of the world. Foreign countries such as the United States of America, England, Scotland, Wales, Northern Ireland, the Philippines, Japan, and others have already imposed criminal liability for the dissemination of non-consensual pornography, however, in Lithuania, this concept is new and is worthy of further study.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93342
Appears in Collections:2019 m. (TF mag.)

Files in This Item:
jonas_lesevicius_md.pdf536.04 kBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

246
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

54
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.