Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93312
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Amšiejienė, Ieva
Title: Mokinių mokymosi motyvacijos, išmaniųjų technologijų naudojimo ir akademinių pasiekimų sąsajos
Other Title: Correlation between student motivation, usage of smart technologies and academic achievement
Extent: 77 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Mokymosi motyvacija;Learning motivation;Akademiniai pasiekimai;Academic achievements;Išmaniosios technologijos;Smart technologies;Mokiniai;Students
Abstract: Tyrimo objektas – 11–15 metų mokinių išmaniųjų technologijų sąsajos su akademiniais pasiekimais ir mokymosi motyvacija. Tyrimo tikslas: nustatyti sąsajas tarp laiko, praleidžiamo naudojantis išmaniąsias technologijas ir mokymosi motyvacijos bei akademinių pasiekimų. Tyrimo rezultatai Tyrimo duomenų analizė atskleidžia, kad mergaičių akademiniai pasiekimai yra aukštesni nei berniukų; jų mokymosi motyvacija yra aukštesnė nei berniukų, tačiau laikas praleidžiamas prie išmaniųjų technologijų internete tiek po pamokų tiek savaitgaliais nesiskiria nuo berniukų. Tačiau skiriasi berniukų praleidžiamas laikas prie žaidimų; berniukai pasižymi kur kas didesniu žaidimo laiku nei mergaitės. Tyrime ieškota sąsajų tarp išmaniųjų technologijų naudojamo laiko ir akademinių pasiekimų; mokiniai kurie daugiau laiko praleidžia naudojantis išmaniosiomis technologijomis, akademiniai pasiekimai yra žemesni nei tų, kurie praleidžia mažiau laiko. Nustatyta, kad padidėjus praleidžiamam žaidimų laikui po pamokų 1–2 valandų, mokinių akademinių pasiekimų vidurkis vidutiniškai sumažėja 0,413 balo. Ieškota veiksnių, kurie apibūdina žaidimų laiką po pamokų. Analizės metu paaiškėjo, kad didžiausią įtaką žaidimų laikui po pamokų turi žaidimų priklausomybės veiksniai: pripažinimas ir tolerancija. Taip pat ieškota sąsajų tarp išmaniųjų technologijų naudojamo laiko ir mokymosi motyvacijos: mokiniai kurie, daugiau laiko praleidžia naudojantis išmaniosiomis technologijomis, mokymosi motyvacija yra žemesnė nei tų, kurie praleidžia mažiau laiko. Taip pat tyrimo rezultatai atskleidžia, kad mokymosi motyvacija yra susijusi su akademiniais pasiekimais. Nustatytas svarbus veiksnys, lemiantis akademinius pasiekimus – mokymosi ir atlikimo efektyvumas. Padidėjus mokymosi ir atlikimo efektyvumui vienu balu, tikėtina, kad mokinių akademiniai pasiekimai vidutiniškai padidės 0,455 balo.
Research object – relations between student motivation, usage of smart technologies and academic achievement. Research aim: to establish correlation between time used smart technologies, learning motivation and academic achievements Research results: Analysis of investigation data reveals that girls have higher academic achievements and learning motivation than boys; however, time that girls spend on modern technologies on the Internet after school and at weekends is the same as boys have. However, time spent on game playing differs because boys spent much more time on that activity than girls did. Investigation deals with correlation between time spent on smart technologies and academic achievements; students, who spent more time on smart technologies, had lower achievements than students, who did not. It is established that when the time spent on games was extended 1-2 hours, the average of academic results lessened in 0,413 points. Factors that define game playing time after school were searched. It is ascertained that such factors as appreciation and tolerance have the largest influence on playing time after classes. Correlation between time spent on modern technologies and learning motivation was estimated: students, who spent more time on smart technologies, have lower motivation than those, who spent less time. Also, investigation results revealed that learning motivation correlates with academic achievements. An important factor – efficiency of learning and performance, which determines academic achievements, was established. If efficiency of learning and performance enlarged in one point, students’ academic achievements would increase in 0,455 points.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93312
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
ieva_amsiejiene_md.pdf884.5 kBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

22
checked on Aug 14, 2019

Download(s)

2
checked on Aug 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.