Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93203
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Miškotyra (A004) / Forestry
Author(s): Dambrauskas, Vytenis
Title: Bukų, augančių mišriuose pušies-buko medynuose, biomasės tyrimas
Other Title: Biomass study of common beech (Fagus sylvatica L.) in mixed pine-beech stand
Extent: 50 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Paprastasis bukas;Common beech;Biomasė;Biomass;Anglis;Carbon;Orasausė biomasė;Oven-dried biomass;Mišrus medynas;Mixed stand
Abstract: Darbo objektas – 1,2ha ploto, mišrus pušies – buko medynas, esantis Valstybinės miškų urėdijos Jurbarko regioniniame padalinyje, Mociškių girininkijoje 21 kvartalo 4 sklype. Darbo tikslas – paprastųjų bukų augančių tyrimo objekte biomasės nustatymas. Darbo metodai – duomenys tyrimui apie buko biomasę rinkti tiesiogiai, lauko darbų metu, kertant buko medžius, juos pjaustant ir sveriant. Iš kiekvieno medžio buvo paimami medienos ir lapų mėginiai džiovinimui iki orasausės biomasės, iš kurios vėliau buvo skaičiuojamas anglies kiekis kaupiamas medyje ir visuose kituose tyrimo objekte augančiuose bukuose. Gauti duomenys apdoroti MS EXCEL programa. Darbo rezultatai – tyrimo metu visiškai pilnai pasverti 24 atrinkti paprastojo buko medžiai, iš tyrimo objekte augusių 430 paprastojo buko medžių. Atlikus darbus lauke ir laboratorijoje nustatyta, kad išdžiūvus iki orasausės būsenos medienos biomasė sudaro tik 57% pirminės savo biomasės, o iki orasausės būsenos išdžiovinti lapai sudaro 35% pirminės savo biomasės. Darbo metu nustatyta, kad patikimiausi ryšiai tarp atskirų medžio dalių biomasės ir visos antžeminės biomasės su skersmeniu. Su aukščiu ryšiai buvo palyginti silpni. Pats patikimiausias gautas biomasės modelis – orasausės visos antžeminės medžio dalies biomasės y = 0,2214x2,3449, kurio determinacijos koeficientas R2 = 0,9619. Nustatyta, kad tyrimo objekte esantys paprastojo buko medžiai iš viso buvo sukaupę 166,23 tonas orasausės biomasės ir 79,79 tonas anglies.
Subject of work – 1, 2 ha mixed pine-beech stand in State forest Enterprise Jurbarkas regional unit, Mociškiai forest district. Aim of work – Estimation of beech biomass growing on research plot. Methods of work – data regarding biomass of beech trees collected directly in the field by cutting beech trees and measuring their fresh biomass with electronic scales. There were wood and leaves samples collected out of every tree, the samples were dried to oven-dry biomass in laboratory. From the data gathered out of the oven-dry wood and leaves biomass, the whole tree oven-dry biomass and carbon stocks for tree and stand level, were calculated. Collected data were analyzed using MS EXCEL. Results of work – at the time of the research there were 24 beech trees of whole 430 beech trees in research plot, which were fully measured and their biomass estimated by scaling the whole tree. After the field and laboratory works was done, it was estimated that oven-dried wood biomass weights only 57 % of fresh weighted wood biomass and oven-dried leaves biomass weighted only 35 % of fresh weighted leaves biomass. After the data analysis it was determined that highest correlation were between tree diameter at breast height and separate fractions of tree and whole tree aboveground biomass. Correlaton between tree height and biomass were pretty low in comparison to correlation between tree diameter and biomass. The highest coefficiency of determinance were shown by the model between oven-dried and whole aboveground tree biomass - R2 = 0,9619, adn its allometric equation were - y = 0,2214x2,3449. It was estimated that beeches found on the research plot had 166,23 tones of oven-dried biomass, and the carbon stock in the research plot were – 79,79 tones of carbon sequestered in aboveground parts of the trees.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93203
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Miškotvarkos ir medienotyros institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
vytenis_dambrauskas_md.pdf1.68 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show full item record

Page view(s)

38
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

2
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.