Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93167
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Agronomija (A001) / Agronomy
Author(s): Baršauskaitė, Monika
Title: Paprastojo kmyno alelopatinė įtaka bekvapiui šunramuniui Tripleurospermum perforatum
Other Title: Allelopathic effect of caraway on Tripleurospermum perforatum (scentless mayweed)
Extent: 35 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Paprastas kmynas;Carum carvi L.;Bekvapis šunramunis;Tripleurospermum perforatum L;Piktžolė;Weed;Alelopatija;Allelopathy
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiamos bekvapio šunramunio dygimo ypatybės, daiginant juos kartu su skirtingais kmynų biomasės kiekiais. Tyrimo metodai. Eksperimentas atliktas 2019 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bandymų stoties Dirvožemio ir pasėlių ekologijos laboratorijoje. Buvo tirtos paprastojo kmyno (Carum carvi L.) morfologinės dalys, bekvapio šunramunio sėklos ir dygimui Eksperimente naudotos Petri lėkštelės, sudarytos iš dviejų dalių, kurių vienoje pusėje buvo dedamos skirtingais kiekiais kmynų morfologinės dalys (0,9, 2,7 ir 4,5 g), kitoje pusėje buvo dedamas filtrinis popierius, sudrėkintas 5 ml distiliuoto vandens. Kiekvienoje Petri lėkštelėje buvo padiegta po 25 bekvapio šunramunio sėklas. Kontroliniame variante, sėklos buvo daigintos be kmynų biomasės. Paruoštos Petri lėkštelės buvo dedamos į reguliuojamo klimato kamerą RUMED 1301, esant 25 0C temperatūrai ir 80% drėgmei. Daiginimo spintoje sėklos daigintos 7 dienas. Kiekvienas eksperimentas atliktas trimis pakartojimais. Po to buvo nustatytas bekvapio šunramunio sėklų daigumas (%), daigų aukštis bei šaknų ilgis. Tyrimo rezultatai. Laboratorinio eksperimento metu buvo nustatyta, kad skirtingi pirmųjų auginimo metų kmynų biomasės kiekiai darė įtaką bekvapio šunramunio sėklų daigumui. Lyginant variantą be kmynų biomasės su variantu, kuriame buvo naudojamas didžiausias kmynų skrotelės biomasės kiekis, bekvapio šunramunio daigai buvo trumpiausi. Ilgiausios bekvapio šunramunio šaknys buvo, ten kur kmynų biomasės kiekis buvo vidutinis (2,7 g). Atliekant eksperimentus su antrųjų auginimo metų kmynais, nustatyta, kad didžiausias bekvapio šunramunio sudygimas buvo daiginant su kmynų stiebais, kur kmynų biomasės kiekis buvo mažiausias. Eksperimentuose su antrųjų auginimo metų kmynais nustatyta, kad aukščiausi bekvapio šunramunio daigeliai buvo variante be kmynų biomasės. Daiginant bekvapį šunramunį su kmynų šaknų biomasės 0,9 ir 4,5g kiekiais buvo nustatyti didžiausi esminiai skirtumai - čia piktžolės šaknys buvo trumpiausios.
The master's thesis presents results of Tripleurospermum perforatum L. (scentless mayweed) germination by growing them together with different caraway biomass. Research methods. The experiment was conducted in 2019, at Laboratory of Soil and Crop Ecology, Vytautas Magnus University, Academy of Agriculture. Tripleurospermum perforatum L. (scentless mayweed) germination and development by growing with the diferent biomass of separate morphological parts of Carum carvi L. were investigated. The Petri dishes used in the experiment were consisting of two compartments. One side was filled with different amounts (0.9, 2.7 and 4.5 g) of morphological parts of caraway and on the other side – 25 seeds of Tripleurospermum perforatum L. were placed on filter paper dampened with 5 ml of distilled water. In the control, the seeds were germinated without caraway biomass. The prepared Petri dishes were placed in climate chamber RUMED 1301 at 25°C temperature and 80% humidity. Seeds were germinated for 7 days. Each experiment was done in three replications. The germination rate (%), the height of the seedlings (mm) and the length of the roots (mm) of the Tripleurospermum perforatum L. were then determined. Research results. In a laboratory experiment, it was found that different amounts of caraway biomass in the first year of cultivation influenced the germination of Tripleurospermum perforatum L. seeds. The smallest amount of caraway biomass in the first year of cultivation significantly reduced the height of the seedlings compared to the control, but the morphological part had no significant effect on it. The longest roots of the Tripleurospermum perforatum L. were where the caraway biomass was average (2.7 g). In experiments with caraway of the second year of cultivation, it was found that the higest germination of the Tripleurospermum perforatum L.was growing with the lowest biomass of caraway stems. Germinating Tripleurospermum perforatum L. with caraway roots biomass of 0.9 and 4.5g, the most significant differences were identified – here the weed roots were the shortest.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93167
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

100
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

12
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons