Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93164
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Miškotyra (A004) / Forestry
Author(s): Žėglevičiūtė, Agnė
Title: Plynųjų miško kirtimų įtaka gretimų medynų epifitinėms kerpėms ir briofitams
Other Title: Impact of the clear-cuthings on lichens and bryophytes in adjacent stands
Extent: 53 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Plynieji miško kirtimai;Clear-cut;Kirtavietė;Felling site;Epifitinės kerpės;Epiphytes
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta – Valstybinė miškų įmonė, Tyruvėnų regioninis padalinys, Dubysos girininkija. Tyrimo objektas - Plačialapių ir mišrių miškų epifitinių kerpių ir briofitų rūšys. Tyrimo tikslas – Nustatyti plynųjų miško kirtimų įtaką gretimų medynų epifitinėms kerpėms ir briofitams. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti epifitinių kerpių ir briofitų rūšių skaičiaus ir gausos pasiskirstymą medynuose, greta skirtingo senumo kirtaviečių; 2. Nustatyti epifitinių kerpių ir briofitų morfologinių grupių pasiskirstymą priklausomai nuo atstumo nuo kirtavietės pakraščio; 3. Nustatyti epifitinių kerpių ir briofitų rūšių skaičiaus ir gausos pasiskirstymą pagal medžių skersmenį. Tyrimo metodai: Tyrimas atliktas VĮ VMU, Tytuvėnų regioniniame padalinyje, Dubysos girininkijoje. Buvo pasirinki keturi sklypai greta skirtingo senumo kirtaviečių (iškirsta 2017 metais, 2014 metais, 2010 metais ir 2003 metais). Tiriamieji sklypai priklauso IV miškų grupei – ūkiniams miškams. Nuo kirtavietės pakraščio statmenai į mišką tiesiama 50 metrų apskaitos juosta, kuri suskirstyta į 5 barelius (kas 10 metrų). Kiekviename barelyje, dešimties metrų plote, iki 2 m aukščio apžiūrimi medžiai. Užrašoma medžio rūšis, išmatuojamas skersmuo, identifikuojamos aptiktos epifitinių kerpių ir briofitų rūšys. Tyrimo rezultatai: Nustatyta, jog didžiausią neigiamą įtaką epifitinėms kerpėms ir briofitams, greta medyno esanti kirtavietė daro pirmus 8 metus, o po 15 metų rūšys pradeda atsikurti. Nuo kirtavietės pakraščio, gilyn į mišką epifitinių kerpių gausa mažėja, o briofitų didėja. Epifitinių kerpių ir briofitų gausa didėja, didėjant medžių skersmeniui iki tam tikros ribos (iki 60 cm). Medžiams pasiekus didesnį nei 60 cm skersmenį, epifitinių kerpių ir briofitų gausa ant jų sumažėja.
Research object - Lichens and bryophytes in broadleaf and mixed forests. Research aim - To investigate clear-cut influence to lichens and bryophytes of adjacent stands. Objectives : 1. To assess epiphytes diversity and abundance next to different age of cutting site. 2. To determine distribution of morphologic groups depending on the distance from the cutting site. 3. To analyze epiphytes and bryophytes abundant dependence on the diameter of the tree. Research methods: The experiment was carried out in Dubysa forest, which belongs to Tytuvėnai forestry region. Four different sites were selected, according to the age of cutting site. Exploration plots belongs to IV group of economic forest. Each plot was investigated for tree species, tree diameter, licgens and bryophytes abundance and number of species. Research results : The results showed that lichens and bryophytes abundance increase on plot by the 15 years old parcel. Bryophytes abundance increase further from clear-cut border and lichens by contraries. Lichens and bryophytes abundance increase while dbh is increasing (to the limit – 60 cm.). Later, lichens and bryophytes abundance decrease.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93164
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Aplinkos ir ekologijos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
agne_zegleviciute_md.pdf3.2 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open
Show full item record

Page view(s)

54
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

4
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.