Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93135
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Navickaitė, Šarūnė
Title: Kauno miesto dviejų kambarių rinkos verčių teritorinė variacija ir ją lemiantys veiksniai
Other Title: Territorial Variation of Market Values of Two-Rooms Apartments in Kaunas City and its Contributing Factors
Extent: 53 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Nekilnojamas turtas;Real estate;Vertė;Value;Erdvinė analizė;Spatial analysis
Abstract: Tyrimui pasirinktas Kauno miesto daugiabučiai namai. Remiantis literatūros analize, atrinkti kriterijai, galimai darantys reikšmingą įtaką nekilnojamojo turto vertei, ir surinkti reikalingi duomenys apie nekilnojamojo turto objektus, esančius Kauno mieste. Atlikta pirminė statistinė analizė, leidžianti atsirinkti svarbiausius kriterijus, o vėliau juos naudoti taikant erdvinės analizės metodus. Iš 17 nagrinėjamųjų rodiklių, išskirti didžiausią įtaką darantys NT vertei (objekto plotas, pastato metų skaičius, atstumas iki artimiausios viešojo transporto stotelės ir atstumas iki artimiausios mokyklos), kurie buvo panaudoti kuriant daugianarės erdvinės regresijos modelį GWR ir OLS metodais. Gauti daugianarės regresijos modeliai leidžia prognozuoti NT vertes Kauno mieste tiek įvertinant objekto erdvinę padėtį tiek ir jos nevertinant. Sukurti dviejų tipų regresijos modeliai – visai miesto teritorijai (mažiau tikslesnis) ir atskiriems mikrorajonams. Nustatyti kurie kriterijai kuriame mokrorajone turi didesnę įtaka NT kainai ir sudaryti jų erdvinės slaidos žemėlapiai.
Kaunas city apartment houses were chosen for the research. Based on the literature analysis, the criteria that may have a significant impact on the value of real estate were selected, and the necessary data on real estate objects in the city of Kaunas were collected. Primary statistical analysis has been carried out to select the most important criteria and then use them for spatial analysis methods. Of the 17 indicators examined, the highest impact was on the value of real estate (area of the object, number of years of the building, distance to the nearest public transport station and distance to the nearest school), which were used to develop a multivariate spatial regression model using GWR and OLS methods. The results allow to predict the value of real estate in the whole city of Kaunas by applying local coordinates or without local coordinates in individual districts. Space-related criteria were analyzed and concentration maps made.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93135
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

36
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

16
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons