Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93129
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Samalius, Modestas
Title: Skirtingų veiksnių įtaka GPNS matavimų rezultatams
Other Title: Study of the Influence of Different Factors on GPS Measurement Results
Extent: 55 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Geodezinis pagrindas;Geodesic basis;Paklaida;Error;Nuokrypis;Deviation
Abstract: Tyrimo objektas: geodezinio pagrindo punktai. Tyrimo tikslas - nustatyti skirtingų veiksnių įtaką GPNS matavimų rezultatams. Uždaviniai: 1. Atlikti matavimams tinkamiausio GPNS imtuvo ir matavimų metodo nustatymą, remiantis anketinės apklausos ir daugiakriterinės analizės rezultatais. 2. Atlikti geodezinio pagrindo punktų matavimus RTK metodu esant skirtingiems veiksniams ir apskaičiuoti gautų X, Y ir Z koordinačių nuokrypius nuo geodezinio pagrindo punktų koordinačių. 3. Apskaičiuoti išmatuotų punktų koordinačių poslinkius nuo geodezinio pagrindo punktų koordinačių ir nustatyti skirtingų veiksnių įtaką RTK GPNS matavimų rezultatams. 4. Įvertinti atliktų matavimų tikslumą, apskaičiuojant PDOP (padėties tikslumo mažėjimo rodiklis) koeficientus.
Research object: points of geodesic basis. Research aim: to identify an impact of different factors on results of GPS measurements. Objectives: 1. To identify the most suitable GPS receiver and method according to the questionnaire and multi-criteria analysis results; 2. To perform measurements on points of geodesic basis using the RTK method under different factors, and to calculate deviations of X, Y and Z coordinates and points of geodesic basis coordinates; 3. To calculate deplacement of measured coordinates and points of geodesic basis coordinates and to identify an impact of different factors on the RTK GPS measurements; 4. To evaluate accuracy of performed measurements, calculating PDOP coefficients.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93129
Affiliation(s): Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
modestas_samalius_md.pdf5.06 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

26
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.