Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93128
Type of publication: Knyga / Book
Author(s): Urtāns, Andris Viesturs;Urtāne, Loreta;Percovs, Aleksejs
Title: Žvilgsnis į Baltijos jūros ateitį!
Other Title: Consider the future of the Baltic Sea and act!
Extent: 110 p.
Publishing data: Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 2019
Keywords: Baltijos jūra;Eutrofikacija;Nuotekos;Teršalai;Valymo įrenginiai;Eutrophication;Wastewater treatment system;Pilots
ISBN: 9786094673818
Abstract: Baltijos jūros, kaip vienos iš ES priklausančių vandens telkinių, apsaugos nuo taršos, sprendimo būdai, mažinant teršalų patekimą teisingai sutvarkant nuotekų sistemų išleidžiamuosius vandenis. Naujausių technologijų pristatymas, pateikiant informaciją apie inovatyvias priemones visai informacijai surinkti bei ją pritaikyti individualiuose sprendimuose. Gerosios praktikos pilotai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje ir Lenkijoje.
The Baltic Sea is one of the largest brackish water bodies in the world. The Baltic Sea, as one of the water bodies in the EU, is a way of tackling pollution by reducing pollutant discharges to the effluent of the wastewater system. Presentation of the latest technologies, providing information on innovative tools for gathering all information and adapting it to individual decisions. Best practice pilots in Estonia, Latvia, Lithuania, Finland and Poland.
Internet: https://doi.org/10.7220/9786094673818
https://hdl.handle.net/20.500.12259/93128
Appears in Collections:2. Vadovėliai, mokomosios ir metodinės priemonės / Textbooks, educational and methodical means

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

138
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

32
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.