Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93125
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Narmontaitė, Reda
Title: Žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje analizė
Other Title: The Analysis of Determination of Cadastral Data in Klaipeda District Municipality
Extent: 57 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Žemės sklypai;Land plots;Kadastriniai matavimai;Cadastral data file;Kadastro duomenų nustatymo byla;Cadastral measurements,
Abstract: Tyrimo objektas - klaidingai parengtos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos Klaipėdos rajono savivaldybėje. Tyrimo tikslas - atlikti žemės sklypų kadastro duomenų bylų klaidų Klaipėdos rajono savivaldybėje analizę. Uždaviniai: 1. Atlikti žemės sklypų kadastro duomenų bylų neigiamų tikrinimo aktų analizę. 2. Susisteminti ir išnagrinėti žemės sklypų kadastro duomenų bylose dažniausiai pasitaikančias klaidas ir pagrįsti jų atsiradimo priežastis. 3. Atlikti anketinę respondentų apklausą ir apibūdinti gautus rezultatus.
Research object: cadastral data files for the land plots in Klaipeda district municipality, prepared with errors. Research aim: to analyze errors in the cadastral data files for the land plots in Klaipeda district municipality. Objectives: 1. To analyze negative inspection acts for the errors in the cadastral data files. 2. To systemize and to analyze the most frequent errors in in the cadastral data files and to ground its reasons. 3. To perform the survey and to generalize its results.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93125
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
reda_narmontaite_md.pdf2.27 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open   Request a copy
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.