Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93118
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Rapnikaitė - Jankūnienė, Viktorija
Title: Studentų vertybinis ugdymas užsienio kalbų mokymo turinyje
Other Title: Integrating Value Education into Foreign Language Curriculum
Extent: 59 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Vertybės;Values;Vertybinis ugdymas;Values education;Vertybinio ugdymo strategijos;Values education strategies;Užsienio kalbos mokymo strategijos;Foreign language teaching strategies
Abstract: Tyrimo duomenys rodo, jog sociocentrinės vertybės ugdomos dažniau nei antropocentrinės ir transcendentinės, užsienio kalbų mokymo turinyje. Transcendentinės vertybės ugdomos rečiausiai. Studentų ir dėstytojų nuomonės šiuo klausimu sutampa. Diskusijų strategija naudojama dažniau nei kognityvinė, kompensacinė, socialinė, vaidmenų žaidimų, atminties ir žymių žmonių biografijų strategija. Strategija paremta žymių žmonių biografijomis pasirenkama rečiausiai. Studentų ir dėstytojų nuomonės sutampa ne dėl visų strategijų naudojimo. Dėstytojai nurodo, kad dažniau naudoja žymių žmonių biografijų ir vaidmenų žaidimų strategijas, studentai nurodo, jog račiau. Kompensacinės strategijos naudojimo dažnis nepriklauso nuo studentų mokymosi pasiekimų įvertinimo lygio. Užsienio kalbų dėstytojai, planuodami mokymo turinį, atsižvelgia vienodai tiek į vertybinio ugdymo, tiek į užsienio kalbų mokymo strategijas. Vertybinio ugdymo komponentas - refleksija naudojama užsienio kalbų mokymo turinyje.
Research data show that sociocentric values are developed more often than anthropocentric and transcendental in foreign language teaching content. Transcendental values are most rarely developed. The views of students and teachers on this issue coincide. The discussion strategy is used more often than cognitive, compensatory, social, role playing, memory and strategy based on biographies of famous people. The strategy based on biographies of famous people is the least chosen. The opinions of students and teachers do not coincide with the use of all strategies. Teachers say that they use a strategy based on role playing and strategy based on biographies of famous people more often, and students say that they are less frequent. The frequency of use of the compensatory strategy does not depend on the level of assessment of student learning outcomes. Foreign language teachers, when planning the curriculum, take equal account of strategies for both value education and foreign language teaching. The component of value education - reflection is used in foreign language teaching content.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93118
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

72
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

10
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.