Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93116
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Sociologija (S005) / Sociology
Author(s): Mauručaitytė, Vilė
Title: Suaugusių vaikų, užaugusių alkoholizmu sergančioje šeimoje, išgyvenimo strategijos
Other Title: Survival strategies of adult children who have grown up in a family with alcoholism
Extent: 55 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Išgyvenimo strategijos;Survival strategies;Alkoholizmas;Alcoholism;Vaikai;Children
Abstract: Šeima yra pagrindinė ir pati svarbiausia institucija šalyje, tačiau lygiagrečiai ji yra viena silpniausių ir labiausiai pažeidžiamų. Darbo tikslas - atskleisti suaugusių vaikų, užaugusių alkoholizmu sergančioje šeimoje, išgyvenimo strategijas. Darbo objektas - suaugusių vaikų, užaugusių alkoholizmu sergančioje šeimoje, išgyvenimo strategijos. Pirmajame skyriuje apžvelgiama alkoholizmo kaip ligos samprata, jos priežastys ir pasekmės, aptarta alkoholio statistika. Atskleista šeimos reikšmė vaikų auklėjimui, priklausomybių pasekmės šeimai ir vaikams, apibūdintas tėvų priklausomybės nuo alkoholio poveikis vaikams. Antrajame skyriuje apžvelgiamos vaikų išgyvenimo strategijos, paminėtos mokslinėje literatūroje, ir aprašyti Lietuvoje teikiami pagalbos būdai. Tyrimas atliktas Kauno rajone. Tyrime dalyvavo 23–48 metų amžiaus 7 moterys ir 1 vyras, užaugę šeimose, kuriose vienas iš tėvų arba abu buvo priklausomi nuo alkoholio. Tyrimui pasirinktas kokybinis tyrimas, kuriuo siekta atskleisti išgyvenimus per patirtis. Šis metodas naudingas tuo, kad parodo ir leidžia labiau įsigilinti į tyrimo dalyvių jausmus ir tikruosius išgyvenimus.
Alcoholism has always been a sensitive problem for the society. It is a life-threatening chronic disease that affects health of the person who is addicted to alcohol, it touches and affect the whole family. The family is the main and most important institution in the country, but in parallel it is one of the weakest and most vulnerable. The problem of alcoholism is a trauma to the whole family, which especially affects emotional, physical development of children. The aim of the work. Discover survival strategies of children who grew up in alcohol addicted families. The object of the work. Adult children‘s, who grew up in the families, where parents abuse alcohol, survival strategies. In the first part of the theses reviews the concept of alcoholism as a disease, its causes and consequences, alcohol statistics. Described the meaning of the family for children, revealed the consequences of addictions for the family and children. In the second part of the theses provides an overview of children survival strategies and describes help and support families with addiction get in Lithuania. The research was conducted in Kaunas area. The research involved 7 women and 1 men aged from 23 to 48 years old. A qualitative research type was chosen for the study, the purpose of which is to reveal experiences through experience. This method is useful in demonstrating and allowing more insight into the feelings and real experiences of the research participants.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93116
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Socialinio darbo katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
vile_maurucaityte_md.pdf825.3 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

56
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

8
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons