Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93099
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Žagunis, Rimantas
Supervisor: Marozas, Vitas
Title: Žėlinių formavimasis pušynuose po atvejinių kirtimų Svilonių ir Upninkų girininkijose
Other Title: Formation of undergrowth in pine forests after shelter–wood cuttings in Sviloniai and Upninkai forest districts
Extent: 50 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Pušynai;Pine forests;Atvejiniai kirtimai;Shelter–wood cuttings;Miško atkūrimas;Reforestation
Abstract: Magistro darbe tiriama savaiminio miško atsikūrimo ypatumai pušynuose po supaparstintų atvejinių kirtimų Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio Svilonių ir Upninkų girininkijų administruojamose teritorijose. Darbo objektas – Dubravos regioninio padalinio Svilonių ir Upninkų girininkijų 2008 – 2017 metų kirtavietės kuriose vykdyti neplyni (supaprastinti atvejiniai) kirtimai pušynuose. Darbo tikslas – įvertinti miško atsikūrimo ypatumus pušynuose po atvejinių kirtimų. Uždaviniai darbo tikslui pasiekti: nustatyti žėlinių kiekį, gyvybingumą ir perspektyvumą, nustatyti veiksnius turinčius įtakos savaiminiam miško žėlimui, įvertinti žolinės dangos agresyvumą. Darbo metodai – tyrimas atliktas 1–10 metų Dubravos regioninio padalinio Svilonių, Upninkų, girininkijų atvejinių kirtimų (Labanausko atvejiniai kirtimai) kirtavietėse. Atliekant apskaitą ir vertinimą vienodo dydžio apskaitos aikštelės, vienodais atstumais išdėstytos sklypo įstrižainių kryptimis. Stačiakampių apskaitos aikštelių plotas buvo 10m2 (2 x 5m.). Mažesniuose kaip 1 ha sklypuose buvo ne mažiau kaip 5, 1–3 ha – 8 apskaitos aikštelės, didesniuose kaip 3 ha – ne mažiau kaip 10 apskaitos aikštelių. Kiekvienoje tyrimo aikštelėje vertinti šie rodikliai: žėlinių rūšinė sudėtis ir skaičius, tikslinės medžių rūšies savaiminukų gyvybingumas, jų pažeidimai bei galimos pažeidimų ir negyvybingumo priežastys, žolinės dangos agresyvumo laipsnis, trako rūšys ir kiekis. Darbo rezultatai – Iš visų tirtų sklypų, pušies savaiminukai gerai atžėlė 29 %, patenkinamai 42 %, o 29 % sklypų įvertinti nepatenkinamai, taigi galima teigti, kad miškas atsikūrė tikslinėmis medžių rūšimis 71% kirtaviečių. Pagrindinės priežastys mažinančios pušies žėlinių tankį, gyvybingumą ir perspektyvumą beržų ir kitų netikslinių medžių rūšių, krūmų stelbimas ir žvėrių pažeidimai, bei aukštas žolinės dangos agresyvumo laipsnis.
The master thesis examines forest regeneration in pine forests after shelter-wood cuttings in Sviloniai and Upninkai forest districts. Research object – the cutting sites in pine forests after non-clear cuttings in Sviloniai and Upninkai forest districts, which took in the period 2008-2017. Research aim – to estimate forest regeneration after shelter-wood cuttings. To achieve the goal it is necessary to determine the quantity of seedlings, vitality and viability of the undergrowth, identify the factors that affect forest regeneration after non-clear cuttings and evaluate the aggressiveness of herb cover. Research methods – the study took place at the cutting sites in Sviloniai and Upninkai forest districts by the period 2008-2017. To get results, equal size sites at equal distances were arranged. The measurement area was 10m2 (2 x 5m.) with the shape of rectangular. At less than 1 ha area, there were not less than 5 measurement sites, 1-3 ha area – 8 measurement sites, larger than 3 ha area – not less than 10 measurement sites. The following indicators were estimated in each measurement site: species composition, number, height, and viability of seedlings, damage and possible cause of damage, the degree of aggressiveness of the herb cover, underbrush species and its amount. Research results – only in 29% of measurement sites forest regeneration in pine forest was decent. In 42% - satisfactory and in 29% - unsatisfactory. It revealed that 71% of measured sites are regenerated positively by objective species. The main reason that affects reduction of pine seedlings after shelter-wood cuttings are birch and other trees, shrubs, animal damage and high degree of aggressive grass cover Key words: pine forests, shelter–wood cuttings, non–clear cuttings, pine, reforestation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93099
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
rimantas_zagunis_md.pdf1.34 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.