Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93067
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Informatika (N009) / Informatics
Author(s): Bendaravičius, Arnas
Title: Emocinės reakcijos kaip atsako į virtualius produktus tyrimo modelio ir metodikos parengimas
Other Title: Research model and methodology of emotional response as a result of reaction to a virtual product
Extent: 41 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Emocijos;Emotion;Elektroencefalografija;Electroencephalography;Virtualus;Virtual;Produktas;Product;Metodika
Abstract: Šio darbo tikslas yra parengti virtualaus produkto sukeliamos emocinės reakcijos tyrimo metodiką, remiantis metodų analize ir eksperimentiniais emocinės reakcijos į vaizdinius dirgiklius tyrimais. Darbe analizuotos skirtingo sudėtingumo vaizdinių stimulų sukeliamos reakcijos, kurios užfiksuotos atliekant tyrimo dalyvių elektroencefalografinius (EEG) stebėjimus. Remiantis literatūros analize ir įvertinus virtualaus objekto spalvinio pokyčio sukeliamus EEG signalų pokyčius, išskirti signalai, kurie bus stebimi ir analizuojami tolimesniais tyrimais. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, atlikti pakeitimai eksperimentų aplinkai ir pasirinktas sudėtingesnis vaizdinis stimulas. Įgyvendinti eksperimentiniai bandymai, kaip stimulą naudojant anotuotas nuotraukas, bei įvertintas ryšys tarp EEG užfiksuojamų signalų ir emocijų klasifikavime naudojamų parametrų verčių. Eksperimentų rezultatai parodė, kad net ir paprasčiausias spalvinis stimulas yra pakankamas reakcijai užfiksuoti. Vis dėl to, net ir naudojant sudėtingus anotuotus stimulus, su iš anksto žinomais emocijos klasifikavimo parametrais, ryšys tarp stebimų smegenų aktyvumo pokyčio signalų ir šių parametrų nėra patikimas. Norint tiksliai identifikuoti emocinį atsaką į virtualų produktą, reikalingi tolimesni moksliniai tyrimai siekiant išsiaiškinti ryšį tarp emocijų ir skirtingų žmogaus smegenyse sklindančių signalų.
The objective of this study is to prepare a research model and methodology of emotional response to a virtual product, based on existing methodologies’ analysis and experimental emotional reaction to visual stimuli observation tests. The study used visual stimuli of different complexity to observe induced reactions that were recorded using electroencephalography (EEG). Based on the methodology analysis and having examined a virtual object’s colour change caused EEG signal changes, signals were extracted that will be further analysed in following experiments. Based on the results, the experiment environment was updated and a more complex visual stimuli chosen. Experiments using pre-evaluated affective photos were carried out to assess the liaison of recorded EEG signals and parameters used in the classification of emotions. Experiments showed that colour is a sufficient enough stimulus to record a person’s reaction. However, even using complex visual stimuli, that have pre-evaluated emotion classification parameters, the liaison between recorded brain signals and the mentioned parameters is not reliable. In order to identify emotional reactions to any stimulus, further scientific studies are required to identify the connection between different signals in the human brain and elicited emotions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93067
Affiliation(s): Informatikos fakultetas
Taikomosios informatikos katedra
Appears in Collections:2019 m. (IF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

74
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

32
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons