Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93033
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Miškotyra (A004) / Forestry
Author(s): Pileckas, Rimantas
Title: Paprastosios eglės sodinukų proleptinio augimo intesyvumas po dviejų augimo sezonų valstybės įmonės valstybinės miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio medelyne
Other Title: Free growth rate after two growth periods in seedlings of norway spruce in the nursery of the state forest enterpirse in Veisiejai regional subunit
Extent: 50 p.
Date: 31-May-2019
Keywords: Proleptinis augimas;Free growth;Laisvas augimas;Norway spruce;Paprastoji eglė;Population
Abstract: Tyrimas buvo atliktas Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio medelyne. Buvo atrinkti spartaus ir lėto augimo paprastosios eglės sodinukai, kurie kilę iš vietinės populiacijos. Iš atrinktų 120 sodinukų buvo įveistas bandymas, kuris sudarytas iš 60 spartaus ir 60 lėto augimo 2+2 metų amžiaus sodinukų. Buvo vykdomi kiekybinių ir kokybinių rodiklių matavimai, bei atliekami fenologiniai stebėjimai. Atlikta dispersinė, koreliacinė analizės. Palyginus gautų analizių rezultatus išryškėjo tam tikri dėsningumai dėl klimato kaitos sukeltų kritinių temperatūrų ir kritulių kiekio svyravimų. Ankstyvos sezoninio augimo pabaigos sodinukai buvo reikšmingai žemesni ir turėjo reikšmingai daugiau laisvo augimo nei vėlyvos augimo pabaigos sodinukai. Dėsningumai pasireiškia tuo, kad kuo ilgiau išlieka optimalios gamtinės sąlygos augti paprastosios eglės sodinukams jų augimo metu, tuo reikia tikėtis reikšmingesnio proleptinio (laisvo) augimo intensyvumo ir atvirkščiai.
The objective of the study was to assess phenology or free growth have stronger effete on juvenile height growth of nursery seedlings of Norway spruce. The study was carried out in the nursery of the state forest enterprise in Veisiejai regional subunit. We selected the fast and slow growing seedlings from the native populations. The test was established form 120 selected seedlings. The test conducted from 60 fast growing and 60 slow growing seedlings. The age of seedlings was 2+2. It was assessed quantitative and qualitative parameters and phenological phases. The dispersal and correlation analysis were used in this study. Comparing the results of the analysis, we got the tendency caused by critical temperatures and fluctuation in precipitation which is the consequence of climate change. The seedlings with early seasonal growth ending were lower and have the more free growth than seedlings with late seasonal growth ending. The differences between seedlings are statistically significant. The tendency we have got shows that the longer Norway spruce seedlings grow in optimal environmental conditions, the more free growth we can expect and vice versa.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93033
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Miško biologijos ir miškininkystės institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
rimantas_ pileckas_md.pdf3.07 MBAdobe PDF   Until 2024-05-31View/Open

Show full item record

Page view(s)

72
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

32
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.