Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93007
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Levchenko, Anastasiia
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: Perception of emotional and rational advertising
Other Title: Emocinis ir racionalus reklamos suvokimas
Extent: 77 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Advertising;Marketing;Consumers;Reklama;Rinkodara;Vartotojai
Abstract: The main purpose of the thesis is an identification of perception features of emotional and rational advertising by consumers and formation on the basis of them ways to create effective advertising using rational and emotional elements. The first part presents the theoretical foundations of consumers' perception of emotional and rational advertising messages. The author discloses consumer perception and trust in emotional and rational advertising, and its effectiveness is considered. The second part is devoted to the analysis of the characteristics of the perception of advertising on the example of Ukrainian consumers. The author analyzed the development of Ukrainian advertising, its perception by Ukrainians and the credibility of it, the manifestation of emotionality and rationality in Ukrainian television advertising. An empirical study of the perception of emotional and rational advertising by Ukrainian youth has been conducted. The third part suggests ways to create effective advertising using rational and emotional elements.
Darbo tikslas - identifikuoti vartotojų emocinio ir racionalaus reklamos suvokimo ypatybes ir jų formavimą, siekiant sukurti efektyvią reklamą, naudojant racionalius ir emocinius elementus. Pirmojoje dalyje pateikiami teoriniai vartotojų emocinių ir racionalių reklamos pranešimų suvokimo pagrindai. Autorius atskleidžia vartotojų suvokimą ir pasitikėjimą emociniu ir racionaliu reklamavimu ir atsižvelgia į jo efektyvumą. Antroji dalis skirta analizuoti reklamos suvokimo ypatumus Ukrainos vartotojų pavyzdžiu. Autorius analizavo Ukrainos reklamos raidą, ukrainiečių suvokimą ir jo patikimumą, emocionalumo ir racionalumo pasireiškimą Ukrainos televizijos reklamoje. Buvo atliktas empirinis Ukrainos jaunimo emocinio ir racionalaus reklamos suvokimo tyrimas. Trečioje dalyje siūlomi būdai, kaip sukurti veiksmingą reklamą, naudojant racionalius ir emocinius elementus.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93007
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
anastasiia_levchenko_md.pdf3.2 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 1, 2021

Download(s)

27
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons