Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92962
Type of publication: Article in other databases (S4);Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4)
Field of Science: Ecology and environmental sciences (N012);Ekologija ir aplinkotyra (N012)
Author(s): Kacienė, Giedrė;Nikiforov, Nazim
Title: Pollution of small Kaunas rivers with biogenic compounds and heavy metals
Other Title: Kauno upelių užterštumas biogeniniais junginiais ir sunkiaisiais metalais
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2018, Vol. 74, iss. 2
Extent: p. 15-22
Date: 2018
Keywords: Nitric compounds;Phosphates;Miesto upių tarša;Sunkieji metalai;Azoto junginiai;Fosfatai;Urban river pollution;Heavy metals
Abstract: Paviršinių vandens telkinių užterštumas biogeniniais junginiais ir sunkiaisiais metalais yra svarbi pasaulinė aplinkos ir žmogaus sveikatos problema. Dėl šios priežasties šio tyrimo tikslas buvo ištirti Nemuno intakų, tekančių per Kauno miestą, užterštumą biogeniniais azoto ir fosforo junginiais bei sunkiaisiais metalais. Vandens ir dugno substrato mėginiai buvo paimti Sėmenos, Girstupio, Marvelės, Vėžpienio ir Veršvo upelių žiotyse. Buvo įvertintos neorganinių azoto junginių (amonio, nitritų ir nitratų), fosfatų ir sunkiųjų metalų (Zn ir Cu) koncentracijos vandenyje ir dugno nuosėdose. Nustatyta, kad Sėmena yra švariausias iš tirtų upelių, jo ekologinės būklės klasė svyravo tarp labai geros (pagal fosfatų koncentraciją) ir vidutinės (pagal amonio koncentraciją). Girstupis buvo labai užterštas fosfatais, tačiau jo ekologinės būklės klasė buvo gana aukšta remiantis azoto junginių koncentracijomis. Didelė fosfatų koncentracija taip pat buvo nustatyta ir Veršvo upelyje, tačiau, priešingai nei Girstupyje, šio upelio vandenyje taip pat buvo ir didelės redukuotų azoto junginių (amonio) koncentracijos. Tyrimas parodė, kad Vėžpievis ir Marvelė yra labiausiai užteršti upeliai, daugelis N ir P junginių viršijo leistinas koncentracijas, nustatytas nuotekų tvarkymo reglamente. Šie upeliai buvo priskirti blogos arba labai blogos ekologinės būklės klasei pagal amonio koncentracijas ir vidutinės arba geros ekologinės būklės klasei pagal nitratų bei fosfatų koncentracijas. Cinko koncentracija tirtuose Kauno upeliuose buvo palyginti maža, tačiau vario koncentracija Sėmenos, Girstupio ir Veršvo upeliuose viršijo ribinę vertę apie 3 kartus
The pollution of surface water bodies with biogenic compounds and heavy metals is a serious global concern for environment as well as for human health. Therefore, the aim of this study was to investigate the pollution of secondary rivers of Nemunas, flowing in Kaunas city, with respect to concentrations of biogenic nitric and phosphorus compounds as well as heavy metals in water and bottom sediments of the rivers. The samples of water and bottom sediments were taken in the influxes of Sėmena, Girstupis, Marvelė, Vėžpienis and Veršvas. It was investigated the concentrations of inorganic nitric compounds (ammonium, nitrites and nitrates), and phosphates as well as heavy metals (Zn and Cu) in water and bottom sediments. Sėmena was found to be the cleanest river, as it’s ecological state varied from very good (with respect to phosphates) till average (with respect to ammonium). Girstupis was highly polluted with phosphates; however, it has shown relatively good ecological state with respect to nitric compounds. High concentration of phosphates was also found in Veršvas, however, contrary to Girstupis, this river contained exceptionally high concentration of reduced nitric compounds (ammonium). Vėžpienis and Marvelė were the most polluted rivers, most of the nitric and phosphorus compounds exceeded the limit values set in the wastewater management regulations. These rivers were attributed to bad or very bad ecological state with respect to ammonium and good or average ecological state with respect to nitrates and/or phosphates. The concentrations of Zn was relatively low in investigated Kaunas rivers, however, the concentration of Cu was found to be almost 3-times higher than the limit value in Sėmena, Girstupis and Veršvas
Internet: http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.74.2.20615
http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.74.2.20615
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Aplinkotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.