Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92960
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4);Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija (H004);Philology (H004)
Author(s): Droessiger, Gražina;Girdenienė, Skaidra
Title: Efektyvaus užsienio kalbų mokymo(si) veiksniai: studentų požiūrio analizė
Other Title: Factors of effective foreign language teaching: an analysis of students’ attitudes
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Svetimosios kalbos. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, T. 20, nr. 4
Extent: p. 27-45
Date: 2018
Keywords: Užsienio kalbų mokymasis;Didaktinės kompetencijos;Mokymo metodai;Suaugusiųjų mokymas;Learning foreign languages;Didactic competences;Teaching methods;Adult education;Subject-specific competences
Abstract: Straipsnis skirtas užsienio kalbų mokymo(si) efektyvumo problematikai. Prista­tomas tyrimas – apklausa, kuria siekta išsiaiškinti, kokias užsienio kalbų mokymo(si) formas ir metodus studentai laiko efektyviais. Taip pat aptariama, kaip respondentai vertina didaktines ir dalykines užsienio kalbos mokytojo (dėstytojo) kompetencijas, išsamiau apžvelgiamas stu­dentų požiūris į modernių technologijų panaudojimą užsienio kalbos pamokoje (paskaitoje). Apklausoje dalyvavo trijų Lietuvos universitetų įvairių studijų krypčių studentai
The paper deals with the efficiency problem in foreign language teaching. The article presents the results of a students’ survey on the forms and methods for foreign language teaching, as well as on teachers’ didactic and professional competences. It also discusses the students’ attitudes towards the use of modern technologies in foreign language teaching. Students from different fields of study at three universities in Lithuania participated in the survey
Internet: http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/229/222
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/93144/1/ISSN1822-7805_2018_T_20_N_4.PG_27-45.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/93144
https://doi.org/10.15823/zz.2018.21
Affiliation(s): Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.