Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92763
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Malinauskaitė, Regina
Title: Kanapės šaknų vandeninės ištraukos alelopatinė įtaka žieminio rapso sėklų daigumui ir augimui
Other Title: Allelopathic effect of hemp roots aqueous extract on winter rape seeds germination and growth
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019
Extent: p. 226-228
Date: 2019
Keywords: Kanapės;Šaknų vandeninė ištrauka;Rapsas;Alelopatinė įtaka;Hemp;Root aqueous extracts;Rape;Allelopatic effect
Abstract: Buvo atliktas sėjamosios kanapės išdžiovintų šaknų vandeninėsištraukos poveikio žieminio rapsosėklų daigumui ir augimui I organogenezės etape įvertinimas.Eksperimento variantai: 1 : 10 (biomasė : distiliuotas vanduo), 1 : 120 ir 1 : 240 koncentracijų vandeninės ištraukos, kontrolė – distiliuotas vanduo. Visų koncentracijų ištraukos slopino žieminio rapso sėklų daigumą. Mažiausias daigumas, esmingai 1,22 karto mažesnis nei distiliuotame vandenyje, buvo didžiausioje ištraukos koncentracijoje. Kanapės ištraukos, lyginant su distiliuotu vandeniu, skatino daigelių tįsimą, nemažėjant vidutinei 1 daigelio masei. Esmingai ilgiausi daigeliai ir didžiausia vidutinė jų masė, lyginat su distiliuotu vandeniu, buvo 1 : 120 koncentracijos ištraukoje. Šaknelių ilgis ir jų vidutinė masė didėjo, mažėjant kanapių ištraukos koncentracijai. Ištraukos poveikis šaknelių ilgiui neesminis. Ilgiausios rapsų šaknelės ir didžiausia vidutinė vieneto masė buvo 1 : 120 koncentracijos ištraukoje
An evaluation of the effect of the aqueous extract of the rooted cannabis roots on the germination and growth of the winter rape seed at the I organogenesis stage was performed. Variants of experiments: 1: 10 aqueous extracts (biomass: distilled water), 1: 120 and 1: 240 concentrations. Solutions at all concentrations of the extract inhibited the germination of winter rape seed. Minimum germination, substantially 1.22 times less than in distilled water (control), determined at maximum extract concentration. Hemp extracts, compared to distilled water, stimulated the sprouting of the sprouts without decreasing the average weight of 1 sprout. Essentially longest sprouts and maximum average mass compared to distilled water were 1: 120 in the extract. The length of the roots and their average weight increased as the concentration of cannabis extract decreased. Effect of extract on root length is insignificant. The longest roots and the maximum average unit weight were 1: 120 in the extract
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92763
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62337
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.9 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.