Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92582
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Barysas, Arūnas;Sauka, Jokūbas;Zizas, Rytis
Title: Tetervinų (Tetrao tetrix) ir kurtinių (Tetrao urogallus) paplitimas Lietuvoje
Other Title: The occurrence of black grouse (Tetrao tetrix) and capercaillie (Tetrao urogallus) in Lithuania
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 179-183
Date: 2018
Keywords: kurtinys;tetervinas;tuokvietė;girininkija;grėsmės;black grouse;capercaillie;lek;forest district;threats
Abstract: Tetervinų ir kurtinių gausos mažėjimas pastaraisiais dešimtmečiais stebimas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Abiejų šių rūšių paukščių apsauga turi būti grindžiama nuolat vykdomu jų tuokviečių vietos ir užimtumo lygio patikslinimu, dėl to būtina nuolat rinkti duomenis apie naujų tetervinų ir kurtinių tuokviečių atsiradimą bei senųjų sunykimą, kitose teritorijose visais metų laikais stebėtus šiuos paukščius, taip pat aktualias šiems paukščiams grėsmes. Paskutinį kartą duomenys apie tetervinų ir kurtinių paplitimą, gausą ir jų tuokvietes anketinės apklausos metodu iš valstybinių miškų urėdijų miškininkų visoje Lietuvoje buvo surinkti 2008 metais. Siekiant patikslinti bei atnaujinti informaciją apie šiuos paukščius, 2017 m. apklausa atlikta pakartotinai. Nustatyta, kad tetervinai Lietuvoje gyvena buvusių 31 VĮ miškų urėdijų 84 girininkijų teritorijose, o kurtiniai – 10 urėdijų 40 girininkijų teritorijose. Apskaitų, atliktų 2008 m. ir 2017 m., duomenys parodė, kad per pastarąjį dešimtmetį tetervinai išnyko apytiksliai 2/5 (42 proc.), o kurtiniai – 1/10 (13 proc.) šalies girininkijų teritorijų. Didžiausiomis grėsmėmis tetervininiams paukščiams miškininkai laiko natūralių priešų įtaką (60 proc. atsakymų) ir ūkininkavimą miškuose bei žemės ūkio naudmenose (23 proc.). Šiems paukščiams grėsmių neįžvelgė 8 proc. respondentų
The black grouse and capercaillie densities have declined remarkably in Lithuania and throughout Europe especially in the past several decades. The protection of bough species leks should be based on a continuous specification of lek occupancy level and location. In addition, it is necessary to systematically collect data on new leks and extinction of old ones, as well as to collect data on these birds observed and actual threats in all seasons in the other territories. The data on black grouse and capercaillie distribution, abundance ant their leks by interweaving of state forests specialists last time were thoroughly collect in 2008th. In order to update this information, the study by the same method at 2017th were repeated. It was found, that black grouses occur in 84 forest districts, while capercaillies in 40 forest districts. The black grouses during last decade were disappeared in approx. 2/5 (42 perc.) and the capercaillies – in approx. 1/10 (13 perc.) forest districts. By the foresters the influence of the predators (60 perc. answers) and the forestry and farming (23 perc. answers) were named as the most threats for Tetraonidea birds. No threats were seeing 8 perc. of respondents
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.18 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.