Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92572
Type of publication: research article
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Ragožius, Mantas
Title: Kombinuotųjų pašarų įtaka paprastųjų fazanų auginimui ir veisimui aptvaruose
Other Title: Combined effect of feed common pheasant cultivation and propagation enclosure
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 205-209
Date: 2018
Keywords: paprastasis fazanas;kiaušinių dėtis;natūralūs pašarai;natūralūs ir kombinuotieji pašarai;pheasant;egg quantity;natural fodder;natural and combined fodder
Abstract: Tyrimams atlikti pasirinkta 3 aptvarai, juose auginamos 3 paprastųjų fazanų šeimos (po 1 patiną ir 6 pateles). Jie buvo lesinami natūraliais pašarais, o viena šeima – natūraliais bei kombinuotaisiais pašarais.Nustatyta, kad lesinimas pilnaverčiais ir pilnai subalansuotais pagal maisto medžiagas lesalais turi didelės įtakos kiaušinių dėčiai. Daugiausia surinkta kiaušinių (180 vnt.) buvo tame aptvare, kur fazanų šeimyna buvo lesinama natūraliais ir kombinuotaisiais pašarais, surinkta gegužės mėnesį, kai vidutinė paros temperatūra siekė 12,9 °C. Pastebėta, kad esant žemesnei dienos temperatūrai randaamas didesnis kiaušinių skaičius, tačiau nustatytas statistiškai nepatikimas ryšys (p > 0,05) tarp kiaušinių skaičiaus ir temperatūros. Dauguma surinktų kiaušinių svėrė 25–29 g, tačiau pasitaikė ir keletas kiaušinių, kurie svėrė 13–15 g ir daugiau kaip34 g. Per mažą kiaušinių svorį galėjo lemti per mažas energijos ir baltymų kiekis lesaluose arba ligos, o per didelį – per gausiai lesinami paukščiai
For this research, three enclosures were selected, in which lived 3 pheasant families (1 male and 6 female), which was feeding natural’s fodder and one family – natural and combined fodder.It has been determined that feeding complete and balanced nutrients in feeds has a significant effect on egg number. The largest collection of eggs (180 pcs.) was in the pheasant enclosure where pheasant families were fed with natural and compound feed. The largest of the eggs were collected in May, when the average daily temperature was 12.9°C. It has been observed that a better egg number is detected at a lower day of temperature, but a statistically insignificant relationship (p> 0.05) was found between the number of eggs and the temperature. Most of the collected eggs weigh 25-29 g, but there were also some anomalies with a weight of 13–15 g and more than 34 g. Too little egg weight could have been caused by too little energy and protein in feeds or diseases, and bigger weight – overly feed
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

20
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.