Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92431
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kazlauskienė, Ingrida;Rudzīte, Evija
Title: Laisvosios Ikškilės mokyklos patirtis
Other Title: Ikskile free school
Is part of: Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas : socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo gerosios praktikos pavyzdžiai : 8-oji mokslinė - praktinė konferencija : straipsnių rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2018
Extent: p. 23-28
Date: 2018
Keywords: Laisvoji Ikškiles mokykla;bendruomeninė mokykla;free Ikskile school;commumity school
Abstract: Laisvoji Ikškiles mokykla – privati mokykla, kurios veikla pagrįsta holistiniu požiūriu į žmogaus ugdymą, kuris teigia, kad žmogus turi plėtoti visus savo gyvenimo aspektus: psichinį, intelektualinį, fizinį ir emocinį. Tai ne tik mokykla, bet kartu ir šeimos gyvenimo būdas, vieta, kur visa šeima aktyviai dalyvauja veiklose, susipažįsta su kitomis šeimomis, mokosi naujų dalykų, bendradarbiauja, įkvepia ir palaiko vieni kitus. Mokyklos išlaikyme ir veiklose aktyviai dalyvauja mokinių tėvai, savivaldybė, bendruomenė, aplinkiniai ūkininkai ir savanoriai. Tėvai mokyklą aprūpina lėšomis, padeda nudirbti reikiamus darbus patalpose, sode ir darže, organizuoja vaikų laisvalaikį. Savivaldybė taip pat prisideda prie mokyklos finansinio išlaikymo ir vaikų laisvalaikio (projektų, renginių) organizavimo. Bendruomenė aktyviai dalyvauja bendrose veiklose, projektuose ir renginiuose. Vietiniai ūkininkai ir maisto produktų gamintojai aprūpina mokyklą reikalingais maisto produktais, kurių mokykla neužsiaugina pati. Taip pat tiekia gėrybes mokykloje veikiančiam Bio produktų mainų centrui. Savo ruožtu, Ikškilės mokyklos mokiniai ir darbuotojai suteikia galimybes savivaldybės ir netgi kitoms suinteresuotoms benduomenėms įdomiai ir prasmingai leisti laiką renginiuose, projektuose, užsiėmimuose. Mokykla teigiamai veikia Ikškilės bendruomenės šeimų gyvenimo kokybę. Skatina šeimų bendradarbiavimą, užtikrina fizinę ir emocinę vaikų sveikatą
The Free Iksķile School is a private school whose activities are based on a holistic approach to human development, which states that one needs to develop all aspects of his life: mental, intellectual, physical and emotional. It is not only a school but also a family lifestyle, a place where the whole family actively engages in activities, learns about other families, learns new things, collaborates, inspires and supports each other. Student parents, municipality, community, surrounding farmers and volunteers are actively involved in school retention. Parents are able to provide funds, help them to make the necessary work indoors, gardens and gardens, and organize their leisure time. The municipality also contributes to the organization of financial maintenance of the school and children's leisure time (projects, events). The community is actively involved in collaborative activities, projects and events. Local farmers and food manufacturers provide schools with the necessary food products that the school itself does not provide. It also supplies to the school's Bio Product Exchange Center. In turn, pupils and employees of Ikskile School provide opportunities for municipalities and even other interested joint ventures to spend interesting and meaningful time in events, projects and activities. The school has a positive impact on the quality of life of the families of the Iksķile community. Encourages family cooperation, ensures the physical and emotional life of children
Internet: http://evf.asu.lt/wp-content/uploads/sites/4/2018/12/Konferencijosleidinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.