Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92415
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kargytė, Virginija;Värnik, Rando;Aleknevičienė, Vilija
Title: Assessment of bioeconomy development potential from the perspective of innovation economics in European regions
Other Title: Bioekonomikos plėtros potencialo vertinimas inovacijų ekonomikos aspektu Europos regionuose
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 40, nr. 4 (2018)
Extent: p. 492–513
Date: 2018
Note: nuo 2017 m. Žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: inovacijų ekonomika;bioekonomikos plėtra;Europos regionai;innovation economy;bioeconomy development;European regions
Abstract: Europos Komisija numato, kad bioekonomikos plėtra ES turėtų teigiamai paveikti kaimiškąsias ir pakrantės ekonomikas. Nors šios teritorijos turi palyginti gausius biomasės išteklius, jos būdingas mažesnis verslumo lygis bei mažiau išvystytomis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklomis. Dėl šių priežasčių gali nutikti taip, kad labiau urbanizuoti ir pramonę išvystę regionai, turintys didesnį inovacijų potencialą, išplėtos aukštą pridėtinę vertę kuriančią biologiniais ištekliais grįstą ekonomiką, o kaimiškieji ir pakrantės regionai pasiliks arba taps dar didesniais biomasės tiekėjais. Straipsnyje siekiama nustatyti bioekonomikos vystymosi galimybes skirtingose regionų grupėse, ištiriant sąsajas tarp vietinės biomasės prieinamumo, regionų bioekonomikos verslo klasterio ir inovacijų potencialo. Tikslui pasiekti darbe išanalizuoti inovacijų ekonomiką apibūdinantys bioekonomikos plėtros veiksniai, panaudojant 237-ių NUTS 3 lygmens Šiaurės, Vakarų ir Vidurio Eu-ropos regionų 2016 m. duomenis. Tyrimo rezultatai parodė, kad pagal pasirinktus kriterijus analizuoti regionai negali būti suskirstyti į potencialius bioekonomikos plėtros „pralaimėtojus“ ir „laimėtojus“, tačiau keletas analizuotų regionų grupių išsiskiria didesniu potencialu tam tikrose bioekonomikos srityse
The European Commission expects that the development of bioeconomy across the EU will boost its rural and coastal economies. Although these areas have comparatively more spare biomass, at the same time they are associated with lower levels of entrepreneurship and R&D activities. One can argue that more urbanized and industrialized regions with higher innovation potential will develop high value added bio-based industries, while rural and coastal economies will remain or become to a greater extent biomass providers. Therefore, the article aims to explore links between regional biomass availability, bioeconomy business cluster and innovation potential, as well as how the development of bioeconomy can evolve in different groups of regions. For this purpose, bioeconomy development factors including aspects of innovation economics are analysed in year of 2016 using data of 237 NUTS 3 level regions of Norden, Western and Central Europe. Research results reveal that analysed regions can not be simply separated into potential bioeconomy development ‘losers’ and ‘winners’, however, several groups of analysed regions have distinctly higher potential in certain bioeconomy fields
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/92415/2/ISSN2345-0355_2018_V_40_N_4.PG_492-513.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/92415
http://doi.org/10.15544/mts.2018.45
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

54
checked on Feb 10, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 10, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.