Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92359
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Fizika / Physics (N002);Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Dudoitis, V;Mordas, Genrik;Byčenkienė, Steigvilė;Plauškaitė, Kristina;Pauraitė, J;Jasinevičienė, Dalia;Marozas, Vitas;Pivoras, Gintaras;Mozgeris, Gintautas;Augustaitis, Algirdas;Ulevičius, Vidmantas
Title: Aerosol particle formation in the Lithuanian hemi-boreal forest
Other Title: Aerozolio dalelių susidarymas Lietuvos pusiau borealiniuose miškuose
Is part of: Lithuanian journal of physics. , Vol. 58, No. 3 (2018)
Extent: p. 283-293
Date: 2018
Note: eISSN 2424-3647
Keywords: New particle formation;nucleation;SMPS;hemi-boreal forest
Abstract: Aerozolio dalelių susidarymo ir augimo procesų įvairiose aplinkose stebėjimai yra būtini siekiant ištirti sąlygas, prie kurių šie reiškiniai vyksta. Darbe nagrinė - jamas naujų aerozolio dalelių susidarymas Aukštaiti - jos kompleksinio monitoringo stoties (IMS) miškuose. Įvertinti pagrindiniai fizikiniai aerozolio dalelių 1-osios nukleacinės (3–10 nm), 2-osios nukleacinės (10–20 nm) ir Aitkeno modų (20–100 nm) parametrai, nustatytas šių modų bendras indėlis į skaitinį aerozolio dalelių dydžių pasiskirstymą ir koncentraciją. Pavasarį buvo nustatyti 40 % naujų dalelių susidarymo atvejai, vasarą – 22 %. Didžiausias 1-osios nukleacinės modos indėlis į skaitinę dalelių koncentraciją siekė iki 38 % nuo bendros kon - centracijos, jis buvo stebimas 2016 m. birželio mėnesį. Vidutinės aerozolio dalelių augimo greičio ( GR ) ir kon - densacinio nuotėkio ( CS ) vertės 2016 m. balandžio–ge - gužės mėn. sudarė atitinkamai 2,9 nm·h –1 , 1,30·10 –3 s –1 ir 5,3 nm·h –1 , 1,35·10 –3 s –1 . Šio tyrimo metu nustatytos GR ir CS vertės yra artimos vertėms, gautoms iš kitų Baltijos jūros regiono miškingų vietovių
Aerosol particle observations are needed to determine the conditions of particle formation and growth in dif - ferent environments. This research focuses on new particle formation (NPF) events in the hemi-boreal forest envi - ronment at the Aukštaitija Integrated Monitoring Station (IMS) (55°26 ʹ N and 26°04 ʹ E, 170 m above the sea level). The parameterisation of aerosol particle Nucleation I (3–10 nm), Nucleation II (10–20 nm) and Aitken (20–100 nm) modes was performed, their inputs to the total particle number concentration (PNC) and distribution were assessed. It has been estimated that around 40% of days in spring and 22% in summer were NPF event days. The highest contribution of Nucleation mode I aerosol particles was observed in June, reaching up to 38% of the total PNC val - ues. The mean growth rate ( GR ) and condensation sink ( CS ) values at the Aukštaitija IMS in April and May were 2.9 nm·h –1 , 1.30·10 –3 s –1 and 5.3 nm·h –1 , 1.35·10 –3 s –1 , resp e c tively. The GR and CS values were well in agreement with the results obtained from other hemi-boreal forest sites in the Baltic Sea region
Internet: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/physics/article/view/3817
Affiliation(s): VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.16 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.