Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92149
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Zizas, Rytis;Baliuckas, Virgilijus;Mozgeris, Gintautas;Brazaitis, Gediminas
Title: Miško struktūra kurtinių (Tetrao urogallus L.) mikrobuveinėse
Other Title: Forest structure in the surrounding of capercaillies (Tetrao urogallus L.) microhabitats
Is part of: Miškininkystė. , 2018, Nr. 1 (82)
Extent: p. 27-37
Date: 2018
Keywords: kurtinys;miško struktūra;mikrobuveinės;gyvenimo tarpsnis;individualūs poreikiai;capercaillie;forest structure;microhabitats;period of life;individual needs
Abstract: Tyrimo tikslas - ištirti Lietuvoje skirtinguose regionuose ir Baltarusijoje gyvenančių kurtinių sezoniškai užimamų buveinių miško struktūrą, palyginti skirtingų lyčių paukščių naudojamas buveines. Tyrimams naudoti kurtinių (mikrobuveinių) registracijos duomenys, surinkti pagal aptikimą, radijo telemetriniu bei anketinės apklausos metodais; registracijos vietose medynų struktūra buvo aprašyta, buveines priskiriant atskiriems biotopams; miško struktūra buveinėse analizuota GIS, o skirtingų lyčių kurtinių buveinės palygintos lyginamosios analizės metodais. Tyrimo metu buvo nustatyti sezoniniai kurtinių naudojamų buveinių skirtumai. Žiemą ir pavasarį dauguma abiejų lyčių kurtinių mikrobuveinių aptikta sausuose, pelkėtuose bei pelkiniuose grynuose ir mišriuose su egle pušynuose. Priklausomai nuo lyties, metų laiko ir gyvenimo tarpsnio kurtiniams reikalingi labai skirtingos struktūros miškai. Atskirų individų poreikiai buveinėms taip pat buvo nevienodi. Dzūkijoje kurtinių mikrobuveinių medynų struktūra nesiskyrė nuo medynų struktūros aplinkiniame kraštovaizdyje. Tuo tarpu Aukštaitijoje patikimai nustatyta, kad mikrobuveinių pasirinkimą riboja tinkamos struktūros buveinių kiekis. Lyginant skirtingų lyčių kurtinių mikrobuveines, patelės naudojo jaunesnius medynus nei patinai
The aim of the study was to analyse the forest structure in the surrounding of capercaillies microhabitats in two regions of Lithuania and in the Belarus, and to compare the microhabitats of malęs and females. Data about capercaillie microhabitats (birds locations) were collected by direct observation, by radio telemetry and by the ųuestionnaires of foresters. The forest structure parameters in capercaillie locations were described, since tree species composition was very diverse, stands were grouped by distinguishing 10 categories of biotopes. The GIS method ond comparative analysis was used in order to to further examine stand structure in the microhabitats of capercaillies and to compare the habitats used by birds of different sexes. Seasonal differences of the capercaillie habitats with regard to the period of life were identified in this study. The majority of the capercaillie microhabitats were detected in dry, marshy and wet pure pine and mixed pine-spruce stands during winter and spring. The occupancy of microhabitats by individual birds varied also. The results of the comparison of capercaillie habitats and surrounding landscape shovved that the birds found a sufficient ųuantity of habitats of necessary stand structure in Dzūkija. Meanwhile, the number of habitats was limited by forest structure in Aukštaitija. The comparison of different sexes capercaillie microhabitats showed that females used younger stands than malęs
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92149
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

20
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.