Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91950
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Mikučionienė, Romutė
Title: Tręšimo sistemų liekamasis poveikis dirvožemio savybėms
Other Title: The residual impact of the fertilization systems on soil properties
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2018, nr. 9 (14)
Extent: p. 37-44
Date: 2018
Keywords: tankis;tręšimas;judrusis fosforas;dirvožemio organinė anglis;soil bulk density;fertilization;mobile potassium;soil organic carbon
Abstract: Eksperimentas atliktas 2016 metais Aleksandro Stulginskio Universiteto Bandymų stotyje lengvo priemolio karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols). Nustatyta, kad dirvožemio kokybinius rodiklius lėmė tręšimo sistemų liekamasis poveikis. Nustatyta, kad po 8-rius metus taikytos intensyvios tręšimo technologijos dirvožemio armens tankis išliko optimalus 1,43–1,45 Mg m-3. Judriojo fosforo esmingai daugiau 12,9 mg kg-1 rasta dirvožemyje, kur buvo tręšta vidutine mineralinių trąšų norma (N79P65K90) viršutiniame 0-10 cm sluoksnyje, o jį patręšus vidutine (N79P65K90) mineralinių trąšų norma ir taikant organinę-mineralinę tręšimo sistemą esmingai daugiau, atitinkamai 15,6–16,7 mg kg-1, 10–20 cm sluoksnyje. Visuminio azoto esminiai pokyčiai (0,45–0,46 g kg-1) nustatyti apatiniame armens sluoksnyje (10-20 cm) kai tręšiama maža mineralinių trąšų norma (N31P38K75), organinių trąšų deriniu (50 t ha-1 mėšlo+N31P38K75) ir kai tręšiama 100 t ha-1 mėšlo norma vieną kartą sėjomainoje. Dirvožemio organinės anglies esminiai pokyčiai gauti organinėje-mineralinėje tręšimo sistemoje ir organinėje tręšimo sistemoje (100 t ha-1 mėšlo vieną kartą sėjomainoje), atitinkamai 14,07 ir 13,03 g kg-1
The experiment was carried out in 2016 at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University on light sandy loam over moraine clay Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols. The obtained results showed that intensive fertilization effect on the soil density remained optimal from 1.43 to 1.45 Mg m-3. Substantially impact 12.9 mg kg-1 on available phosphorus definition in the plots with average mineral fertilization rate (N79P65K90) on 0–10 cm deep, or fertilized with fertilization medium (N79P65K90) mineral rate and organic-mineral fertilizers (50 t ha-1 manure + N31P38K75) substantially impact 15.6 to 16.7 mg kg-1 respectively, on 10 – 20 cm depth. Total nitrogen substantial changes (from 0.45 to 0.46 g kg-1) set in the bottom of the plowed layer (10–20 cm) in fertilized small (N31P38K75), organic fertilizer combinations (50 t ha-1 manure + N31P38K75) and fertilized 100 t ha-1 manure once rotation rate. Soil organic carbon changes obtained in organic-mineral fertilization system 14.07 g kg-1 and 13.03 g kg -1 in organic fertilization system (100 t ha-1 manure once rotation)
Internet: http://www.zak.lt/wp-content/uploads/2018_37_44.pdf
http://www.zak.lt/wp-content/uploads/2018_37_44.pdf
Affiliation(s): Aleksandro Stulginskio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.83 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.