Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91933
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Malinauskaitė, Regina
Title: Sėjamosios kanapės ( Cannabis sativa L. ) vandeninės ištraukos alelopatinis poveikis žieminio rapso (Brassica napus L. ssp. biennis) daigumui
Other Title: Allelopatic effect of true hemp (Cannabis sativa L.) aqueous extract on winter rape (Brassica napus L. ssp. biennis) germination
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2018, nr.9 (14)
Extent: p. 22-27
Date: 2018
Keywords: sėjamoji kanapė;rapsas;daigumas;alelopatija;Cannabis sativa;rape;germination;allelopathy
Abstract: Pateikiami duomenys apie sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.) skirtingų koncentracijų vandeninių ištraukų (pagamintų iš sėklų ir antžeminės išdžiovintos augalo dalies) poveikį žieminio rapso (Brassica napus L. ssp. biennis) ´Cult´ veislės sėklų daigumui (daigumo galiai, daigumui, šaknelių ir daigelių ilgiams). Daigumo galia buvo nustatyta po 4 parų, daigumas – po 7 parų. Eksperimente nustatyta, kad tirtiems parametrams įtakos turėjo ne tik vandeninių ištraukų koncentracijos (10 %, 20 % ir 50 %), bet ir jų gamybai panaudota žaliava (sėklos arba antžeminė dalis). Visi vandeniniai sėklų ištraukų tirpalai skatino rapso sėklų daigumo galią ir daigumą, išskyrus 50 % koncentracijos poveikį daigumo galiai. Ji siekė 68,7 % ir buvo esmingai mažesnė nei kontrolėje. Kontrolės rapso sėklų daigumas siekė 78,7 %, o eksperimente buvo atitinkamai 79,3 – 85,0 %. Panašiai kaip ir daigumo galia, kanapės sėklų vandeninė ištrauka veikė rapso šaknelių ir daigelių ilgius: didžiausia (50 % koncentracija) – slopino, o mažesnės koncentracijos – skatino. 50 % koncentracijos sėklų vandeninės ištraukos poveikyje rapso šaknelės (vidutinis ilgis 32,6 mm) ir daigeliai (vidutinis aukštis 21,9 mm) buvo esmingai trumpiausi. Iš antžeminės dalies pagaminti visų koncentracijų vandeninės ištraukos tirpalai slopino rapso sėklų daigumo galią ir daigumą. Kontrolės sėklų daigumas buvo 93,3 %, o eksperimente atitinkamai 82,2 – 89,9 %. Visų koncentracijų vandeninės antžeminės dalies kanapės ištraukos slopino rapso šaknelių ir daigelių tįsimą. Poveikis daigelių ilgiams lyginant su kontrole, neesminis
The experiment was carried out in two stages in laboratory Biology and Plant biotechnology institute Aleksandras Stulginskis University at 2017. Was estabilished on the effects of the aqueous true hemp (Cannabis sativa L.) extracts (50 %, 20 % and 10 % concentration) of winter rape (Brassica napus L. ssp. biennis) seeds germination (germination energy, germination, root and sprouts lengths). Germination energy was determined after 4 days, germination – after 7 days. Extracts produced from: a – Cannabis sativa seeds, b – ground part of the Cannabis sativa plant. Control – distilled water. It was found that the effect depended not only on extract concentration in the experiment, but also the production part of the plant used (seeds or ground part of the plant). The effect of Cannabis sativa seeds extracts was: 50 % concentration extract inhibited winter rape seed germination energy (68,7 %), sprouts and root elongation. Average height was 21,9 mm and average length 32,6 mm. Seeds germination energy in control variant was 72 %, the average length of the roots was 55,4 mm, the sprouts height – 34,0 mm. All concentrations of the Cannabis sativa extracts increased rape seed germination. The germination of control rape seeds was 78,7 % and in the experiment was 79,3 – 85,0 %. The effects of the Cannabis sativa plant extract was: all concentrations inhibited rape seeds germination energy (47,8–82,2 %), germination (82,2–89,9 %), roots and sprouts elongation. Average height was 20,3–23,5 mm and length 21,3–50,2 mm. Seeds germination energy in control variant was 91,7 %, germination 93,3 %, the average sprouts height was 24,0 mm, length of the roots – 52,7 mm. 50 % concentration extract had the most (significantly different from control) inhibit effect on the germination and root length
Internet: http://www.zak.lt/wp-content/uploads/2018_22_27.pdf
http://www.zak.lt/wp-content/uploads/2018_22_27.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.