Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91889
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Zaleckienė, Jurgita;Vilkevičiūtė, Jolanta;Linkevičiūtė, Samanta;Chomentovska, Zofia Koloszko
Title: Farmer‘s entrepreneurship: case of Lithuania
Other Title: Ūkininkų verslumas: Lietuvos atvejis
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 40, nr. 2 (2018)
Extent: p. 283–296
Date: 2018
Note: nuo 2017 m. Žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: anketinė apklausa;ūkininko ūkis;ūkininkų verslumas;žemės ūkis;agriculture;farmer’s household;farmers’ entrepreneurship;questionnaire
Abstract: Dauguma ūkininkų ūkių yra natūraliai susiformavusios, iš kartos į kartą perduodamos šeimos verslo organizacijos, kuriose pokyčių būtinumas neretai sunkiai suderinamas su pagrindine vertybe verslo-gyvenimo būdo stabilumu. Kintanti ūkininkavimo aplinka lemia verslumo kompetencijų turėjimo svarbą. Probleminis klausimas: ar verslininkiškas Lietuvos ūkininkų požiūris į ūkininkavimą? Tyrimo tikslas – įvertinus Lietuvos ūkininkų nuostatas užsiimti verslu, pateikti mokslines įžvalgas ūkių plėtrai bei ūkininkų verslumo didinimui. Teoriniai tyrimai atlikti taikant mokslinių straipsnių, mokslinių tyrimų ataskaitų turinio analizės ir apibendrinimo metodus. Lietuvos ūkininkų nuostatų užsiimti verslu, verslumo raiškos diagnozavimui buvo taikyta anketinė apklausa. Apklausti 162 ūkininkai. Ūkininkai didina dirbamos žemės plotus, tobulina gamybos technologijas, konsultuojasi. Mokymas / mokymasis, gerosios patirties sklaida galėtų būti tie įrankiai, kurie labiausiai prisidėtų prie ūkininkų požiūrio į verslą keitimo
The majority of households are family business organizations, which were formed naturally and handed down from generation to generation; thus, often it is difficult to reconcile necessary changes with the fundamental value – harmony between business and lifestyle. Research question: do the Lithuanian farmers have an entrepreneurial attitude towards farming? Aim of the research – to evaluate Lithuanian farmers’ attitude towards business and to present scientific insights regarding the development of households and promotion of farmers’ entrepreneurship. Theoretical research was carried out while applying methods of analysis and content analysis of scientific researches. In order to find out about Lithuanian farmers’ attitude towards farming, motives and business, the method of questionnaire survey was applied. In total, 162 farmers working in different Lithuanian municipalities were interviewed. 82 percentage of interviewed persons recognize farming as a type of business. In order to achieve identified business goals, farmers expand areas of cultivated land, improve production technologies, and have consultations. Teaching/learning, dissemination of good practices could be possible measures which contribute to the change of the attitude towards activity of these farmers
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/91889/2/ISSN2345-0355_2018_V_40_2.PG_283-296.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/91889
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.4 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

60
checked on Feb 3, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 3, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons