Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91883
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma;Vaznonienė, Gintarė;Aleksandravičius, Alvydas
Title: The role of rural development administrators in rural institutions
Other Title: Kaimo plėtros administratorių vaidmuo kaimo institucijose
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 40, nr. 2 (2018)
Extent: p. 143-154
Date: 2018
Note: nuo 2017 m. Žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: kaimo plėtros administratoriai;inovacijos;kaimo plėtros politika ir valdymas;rural development administrators;innovations;rural development policy and management
Abstract: Kaimo vietovėse, kur gyvenimas ne toks intensyvus, bet socialinės problemos labai įvairios ir gilios, svarbu priimti skubius, proaktyvius ir profesionalius sprendimus joms spręsti. Dėl didėjančios ekonominės globalizacijos žemės ūkyje ir darnios plėtros svarbos tiek teoriniai, tiek empiriniai tyrimai yra būtini gerinant žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką ir jos instrumentus. Tai reikalauja profesionalų inovatyvios veiklos, kuri ypač svarbi valdant kaimo pokyčius ir procesus. Tyrimo tikslas – nustatyti kaimo plėtros administratorių funkcijas ir vaidmenį kaimo institucijose. Tyrimo metodika grindžiama pozityviąją tyrimų paradigma, turinio ir aprašomąja analize, loginiu argumentavimu ir empiriniais tyrimo metodais. Vertinant kaimo plėtros administratorių vaidmenį kaimo institucijose buvo atlikta specialistų apklausa, kurioje dalyvavo šios srities profesionalai, NVO ir valdžios atstovai. Jų nuomonė leido pagrįsti kaimo plėtros administratorių dalyvavimo kaimo plėtros procesuose svarbą. Tyrimo rezultatai reikšmingi savivaldybių, regionų, nacionalinę kaimo plėtros politiką formuojantiems ir įgyvendinantiems bei kitiems suinteresuotiems asmenims, kurie domisi valdymo inovacijų diegimu kaimo institucijose
In rural areas where life is slower but social problems tend to be deeper there is a need for urgent, pro-active and professional area-orientated development decisions. Due to challenges posed to agriculture by economic globalisation and sustainable development, both theoretical and applied scientific research is necessary for improving agricultural and rural development policies as well as their management. It should be highlighted that the demand for professional and innovative activities is significantly higher in rural development compared to the other sectors. The aim of this research is to explore the role and the functions of rural development administrators in rural institutions. The methodology of this research is based on the positive research paradigm, analysis of content and descriptive analysis, empirical study methods, logical and systematical reasoning, abstract and other methods. In order to assess the role of rural development administrators, three groups of experts (professionals, NGO and leaders of government organisations) were selected. Their opinions enabled the comparison of assumptions regarding the behaviour of rural development administrators as well as their participation in the process of rural development. The findings are expected to be useful for local, regional and national rural development policy makers and other actors interested in management of rural development innovations in public sector
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/91883/2/ISSN2345-0355_2018_V_40_2.PG_143-154.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/91883
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.81 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

38
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons