Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91853
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Mikėnas, Mindaugas
Title: VĮ Rokiškio miškų urėdijos rekreacinių miško išteklių ir jų naudojimo vertinimas
Other Title: State forest enterprise Rokiškis regional offices recreational forest resources and their use assessment
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 117-121
Date: 2018
Keywords: rekreaciniai miško ištekliai;anketinė apklausa;rekomendacijos;recreational forest resources;questionnaire survey;recommendations
Abstract: Šio mokslinio tiriamojo darbo tikslas įvertinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio padalinio esamų rekreacinių miško išteklių tinkamumą lankytojų poilsinėms reikmėms bei šių miškų atsparumą rekreacinėms apkrovoms. Tyrimo objektas – VĮ VMU Rokiškio padalinio valdomuose miškuose esantys rekreaciniai miškai ir jų ištekliai. Tyrime buvo vertinami pagrindiniai medynų duomenys – vyraujanti sudėtis, amžius, augavietės tipas, skalsumas, norint nustatyti jų tinkamumą poilsiui. Taip pat buvo parengta anketinė apklausa norint ištirti ir įvertinti Rokiškio rajono gyventojų bei svečių poreikius vykstant poilsiauti į rajono specialiosios paskirties (II B grupės) rekreacinius miškus. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus ir anketinėje apklausoje dalyvavusių respondentų atsakymus, pateiktos dalinės rekomendacijos rekreaciniams miško ištekliams ir gamtiniam turizmui gerinti VĮ VMU Rokiškio padalinio miškuose
The objective of this research work is to assess the suitability of existing recreational forest resources of the State Forest Enterprise of Rokiškis Division for the recreational needs of visitors and the resistance of these forests to recreational loads. The object of the research is the recreational forests and their resources in the forests managed by the SFE Rokiškis Division. The study evaluated the main data of stands - the prevailing composition, age, type of site, density, to determine their suitability for recreation. A questionnaire survey was also conducted to investigate and assess the needs of residents and guests of the Rokiškis District during recreational activities in the recreational forests of the district special purpose group (Group II B). Taking into account the results of the survey and the answers of respondents who participated in the questionnaire, partial recommendations were given for improvement of recreational forest resources and natural tourism in the forests of the State Enterprise SFE Rokiškis Division
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.53 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.