Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91810
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Balkelis, Laurynas;Marozas, Vitas
Title: Biologinės įvairovės medžių, paliekamų, plynose pušynų kirtavietėse, įtaka pušies želdinių augimui
Other Title: The influence on the growth of the green plantation of the trees of biodiversity left in the clear-cutting ares of pine forests
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018
Extent: p. 139-141
Date: 2018
Keywords: Aplinkos veiksniai;Nb augavietė;plynas kirtimas;Environmental factors;Nb site;clear-cutting
Abstract: Darbe tiriama pušynuose paliktų biologinės įvairovės medžių įtaka pušies želdiniams ir aplinkos veiksniams: dirvožemio pH, temperatūrai, drėgniui ir apšvietimui. Tyrimas atliktas VĮ valstybinės miškų urėdijos, Varėnos regioninio padalinio, Glūko girininkijos tvarkomuose miškuose. Tyrimo objektas – pušies želdiniai, augantys šalia paliktų biologinės įvairovės medžių plynose kirtavietėse. Pušynuose, Nb augavietėse, kuriuose buvo atlikti plynieji kirtimai ir palikti biologinės įvairovės medžiai, išdėstyta 50 transektų. Išmatuoti paliktų medžių parametrai (aukštis, stiebo skersmuo, lajų ilgis ir plotis), įvertintas želdinių augimas ir augimo sąlygos. Bareliuose nustatytas pušies želdinių skaičius, išmatuotas želdinių aukštis ir viršutinio ūglio ilgis. Nustatytas dirvožemio pH, dirvožemio drėgnis ir temperatūra bei apšvietimo indeksas. Nustatyta, kad paliekami biologinės įvairovės medžiai kirtavietėse turėjo įtakos pušies želdinių tankumui, aukščiui ir viršūninio ūglio ilgiui, šalia paliekamų medžių pušies želdinių tankumas, aukštis, viršūninio ūglio ilgis buvo mažesni. Šalia paliekamų medžių grupių dirvožemio pH ir vietovės apšviestumas buvo mažesni. Biologinės įvairovės medžiai paliekami plynose kirtavietėse turi įtakos pušies želdinių augimui ir tirtiems abiotiniams veiksniams. Esmingesnis poveikis siekia iki 10 m. nuo paliekamų medžių
The study analyses the influence of green retention trees to pine plantations in clear cuts of pine dominated forests and environmental factors: soil pH, temperature, humidity and light conditions. The study was carried out in VĮ state forest enterprise regional unit of Varėna, in the managed forests of Glūkas forest district. The object was the plantations of pine trees, growing in the clear-cutting areas next to the green retention trees. In the pine forest 50 transects has been set out near green retention trees. The parameters of the retained trees were measured (height, stem diameter, the length and width of the tree canopy). The growth of plantation and environmental conditions were estimated. The soil pH was measured by the ‘PNT 3000’ pH meter, the soil humidity and temperature by ‘WET’ and the light condition index was estimated by ‘Hemi View Canopy System’ system. It was detected, that green retention trees had influence on the density, and height and terminal shoot length of the nearby growing plantations. Plantations near green retention trees were smaller. The effect on the soil temperature, humidity, pH and the light conditions was identified as well
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91810
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.4 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.