Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2010, nr. 56

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Publication
  Naujų darbuotojų socializaciją organizacijoje prognozuojantys veiksniai
  [The predictors of new employees’ organizational socialization]
  research article
  Žukauskaitė, Irena
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2010, nr. 56, p. 133-150
  Straipsnyje analizuojama naujai priimtų darbuotojų socializacijos organizacijoje problema. Aptariami individualūs (amžius, išsilavinimas, darbo pobūdis, darbo patirtis), darbo grupės (klimatas, grupės dydis), vadovavimo (vadovo-pavaldinio santykių kokybė, vadovavimo stilius) ir organizaciniai (mentoriaus skyrimas) veiksniai, susiję su darbuotojų socializacija. Pristatomas tyrimas, leidžiantis įvertinti skirtingų socializacijos veiksnių įtaką atskiriems socializacijos rodikliams.
    110  69
 • Publication
  Personalo valdymo paslaugų analizė Lietuvoje
  [The analysis of human resource management services in Lithuania]
  research article ;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, T. 56, p. 7-19
  The article presents the results of research on activities advertised on websites of human resource management (HRM) service providers in Lithuania. They reveal the nature and development level of HRM services, as well as the variety of applicable methods. This allows to formulate the assumptions about organizations’ possibilities to get HRM services outside the organization attempting to qualitatively perform any HRM activity or make a related decision.
    77  164
 • Publication
  Žmogiškojo kapitalo vaidmuo formuojant Lietuvos įmonių konkurencinį pranašumą
  [The role of human capital in forming Lithuanian companies’ competitive advantage]
  research article
  Juščius, Vytautas
  ;
  Adaškevičiūtė, Eglė
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2010, nr. 56, p. 33-46
  Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize, metaanalize, sisteminimu ir apibendrinimu bei empirinio tyrimo rezultatais, nagrinėjamas žmogiškojo kapitalo vaidmuo, formuojant Lietuvos įmonių konkurencinį pranašumą.
    77  39
 • Publication
  Organizacijos veiklos procesų valdymas
  [Management of organization’s activity processes]
  research article
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, T. 56, p. 123-132
  The paper defines processes of organization’s activity proving a direct integral link among the organization’s aims, functions and processes. The author determines the purport and content of activity processes’ management, formulates the functions of process management and analyzes means of their execution. Recommendations for process management development are also presented.
    545  704
 • Publication
  Scandinavia v. the Baltic : whose trend in financial statements reporting of property, plant, and equipment will prevail, and what are the strategic consequences?
  [Skandinavijos ir Baltijos šalys : kokia praktika įsivyraus finansinėse ataskaitose atskleidžiant ilgalaikį materialųjį turtą ir kaip tai paveiks įmonių strategiją?]
  research article
  Diehl, Kevin A.
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2010, nr. 56, p. 21-31
  Managers must choose cost or fair value to measure property, plant, and equipment. This research reports on the trend. Data emerge from policy disclosures in the 2009 annual reports. In percentage and number of industries, fair value is more prevalent in the Baltic than in Scandinavia.
    44  25