Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91704
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rimkuvienė, Daiva;Sakalauskaitė, Aurelija
Title: Regional disparities in Lithuania
Other Title: Lietuvos regionų skirtumai
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 40, nr.1 (2018)
Extent: p. 74-84
Date: 2018
Note: nuo 2017 m. Žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: apskritys;Lietuva;regionai;skirtumai;counties;disparities;Lithuania;regions
Abstract: Tradiciškai regioninė politika yra orientuota į skirtumų tarp regionų ir jų viduje mažinimą. Todėl aktualu nuolat analizuoti ir vertinti vykstančius pokyčius. Straipsnio tikslas – pateikti tarpregioninių skirtumų Lietuvoje vertinimą, išryškinant problemines sritis. Tyrimui naudoti 2011–2016 metų Lietuvos apskričių duomenys. Darbe duomenų palyginimui naudojama grafinė analizė (Boxplot) ir Kruskal-Wallis testas, aptariami ekologinių, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų aspektai, atsižvelgiama ir į jų pokyčius laiko atžvilgiu. Galima pažymėti, kad išlieka ryškus trijų regionų – Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus apskričių dominavimas. Analizuojant pagal metus nustatyta, kad statistiškai reikšmingai pakito gyventojų užimtumo lygis, namų ūkių, turinčių interneto prieigą skaičius, vidutinės disponuojamos pajamos. Atliktas tyrimas rodo, kad esama regioninė politika turi būti peržiūrėta, egzistuojantys tarpregioniniai skirtumai gali kelti socialinę įtampą. Straipsnyje pateikti rezultatai gali būti atspirties tašku detalesniems tyrimams, daugiakriteriniam vertinimui
The aim of this study is to identify current pattern specific to the development of the Lithuanian counties by using a comparison approach. The research was based on annual data covering the period 2011–2016. Various aspects of the environmental, social and economic differences between the regions in Lithuania are analysed and discussed. The article focuses on regional disparities but also considers changes over time. In this research there have been applied nonparametric statistical methods and graphical presentation. The results have indicated that there is a clear predominance of three regions – Kaunas, Klaipėda and Vilnius counties. The conducted analysis showed, that there were statistically significant differences in the activity rate, the average disposable income and the number of households that have an internet access comparing by the years
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/91704/2/ISSN2345-0355_2018_V_40_1.PG_74-84.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/91704
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons