Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91613
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jaszczak, Agnieszka;Vaznonienė, Gintarė;Vaznonis, Bernardas
Title: Green infrastructure spaces as an instrument promoting youth integration and participation in local community
Other Title: Žaliosios infrastruktūros erdvės kaip jaunimo integracijos ir dalyvavimo vietos bendruomenėje priemonė
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 40, nr.1 (2018)
Extent: p. 37-49
Date: 2018
Note: nuo 2017 m. Žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: žaliosios infrastruktūros erdvės;jaunimas;integracija;dalyvavimas;vietos bendruomenė;green infrastructure spaces;youth;integration;participation;local community
Abstract: Dėl nepakankamai Lietuvos socialinių mokslų diskurse atskleistos žaliosios infrastruktūros erdvių svarbos jaunimo aktyvinimui vietos lygmenyje, straipsnyje nagrinėjama žaliųjų erdvių nauda skatinant jaunimo integraciją ir dalyvavimą vietos bendruomenėje. Straipsnio mokslinė problema – kokios yra galimybės panaudoti žaliosios infrastruktūros erdves jaunimo integracijai ir dalyvavimui vietos bendruomenėje stiprinti? Straipsnio tikslas – išanalizavus žaliosios infrastruktūros erdvių teikiamą socialinę naudą jaunimui, nustatyti jų panaudojimo galimybes jaunimo integracijai ir dalyvavimui vietose bendruomenėje stiprinti. Atlikta atvejo analizė charakterizuojant Šiaulių rajono Kuršėnų miestelio vienos iš gamtosauginių mokyklų vykdomus jaunimo integracijos ir dalyvavimo stiprinimo vietos bendruomenėje projektus įgvendintus žaliose erdvėse. Jaunimas gali būti integruojamas ir stiprinamas jų dalyvavimas vietos bendruomenėje per įvairias edukacines gamtosaugines veiklas, stiprinant jų pažinimo įgūdžius, priklausymo vietos bendruomenei identitetą, keliama jų savivertė, būnant gamtoje prisidedama prie sveikatos stiprinimo, ugdoma atsakomybė ir savanorystė puoselėjant gamtą. Vykdytos edukacinės, gamtosauginės, sveikatinimo veiklos žaliose erdvėse įgalino įvairaus socialinio ekonominio statuso jaunimą veikti kartu, pasyvius stebėtojus tapti tų veiklų iniciatoriais ir aktyviais dalyviais. Šiame tyrime taikyta atvejo analizė gali būti panaudojama praktiškai įvairių vietos veikėjų (mokytojų, tėvų, vietos bendruomenės ir pan.), stiprinant jaunimo integraciją ir dalyvavimą vietos bendruomenėje
Insufficient analysis of green infrastructure spaces benefit to youth activity promotion in Lithuanian social sciences discourse enabled to formulate scientific problem – what can be possibilities of using green infrastructure spaces while strengthening youth integration and participation in local community? The aim of the article – after analyzing social benefit of green infrastructure spaces to youth, to determine their usage possibilities for strengthening youth integration and participation in local community. Research methods: scientific literature, document analysis and synthesis, abstraction and comparison methods. Šiauliai district Kuršėnai town environmentally directed school’s projects were analysed for the case study. For youth, green infrastructure spaces are the areas for environmental education, health improvement, strengthening of their integration and participation in local community through various activities. Youth gradually become involved into social activity where their status of a passive participant changes into the status of an active participant. Case study can be used by various local actors (other schools, community, teachers, parents etc.) strengthening integration and participation of youth in local community by using GI spaces
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/91613/2/ISSN2345-0355_2018_%2040_1.PG_37-49.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/91613
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.43 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

52
checked on Feb 3, 2020

Download(s)

10
checked on Feb 3, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons