Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91556
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Caruso, Donatello;Greblikaitė, Jolita
Title: The performance indicators of agricultural holdings: comparison between Lithuania and Italy
Other Title: Žemės ūkio valdų ekonominės būklės rodikliai: Lietuvos ir Italijos ūkių palyginimas
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 40, nr. 1 (2018)
Extent: p. 7-15
Date: 2018
Note: nuo 2017 m. Žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: FADN duomenys;Ūkių grynoji pridėtinė vertė;Ekonominiai rodikliai;Žemdirbių ūkiai;Agricultural holdings;Economic indicators;FADN data;Farm Net Value Added
Abstract: Šio tyrimo problema – spręsti žemės ūkio subjektų veiklos vertinimo problemas, pasitelkiant tinkamus ekonominės būklės analizės rodiklius. Tyrimo tikslas – pritaikyti įvairius ekonominės būklės rodiklius, lyginant įvairias Lietuvos ir Italijos žemės ūkio valdų ekonomines charakteristikas. Tyrimo objektas – ūkių ekonominės būklės rodikliai. Atliktas valdų ekonominės būklės rodiklių palyginimas tarp Italijos ir Lietuvos ūkių, besiverčiančių žemės ūkio veikla. Pagal gautus statistinius duomenis analizuoti tokie ekonomminės būklės rodikliai: pardavimų augimas, investicijos, produktyvumas ir finansinė pozicija. Lietuvos ūkių ekonominė būklė yra prastesnė nei Italijos ūkių, vertinant ilgalaikius desningumus. Tačiau priežastinimas ryšiams reikia išsamesnės analizės. Sudėtingesni metodiškai tyrimai būtų reikalingi komplesiniam ūkių ekonominės būklės įvertnimui, lyginant įvairius ekonominius rodiklius, pvz., ūkių dydį, pelningumą ir kt., ypač kai FADN duomenys suteikia galimybes lyginti įvairių ES šalių situaciją žemės ūkyje. Pagrindiniai tyrimo rezultatai yra ekonominių rodiklių nustatymas ir metodika, taikyta palyginti Lietuvos ir Italijos ūkius. Tolimesni tyrimai šioje temoje – ekonominių rodiklių taikymo analizė metodiname lygmenyje kuo išsamiau vertinant žemės ūkio valdų ekonominę būklę įvairiose šalyse taikant įvairius ekonominės būklės rodiklius
In agricultural sector it is important to evaluate activity performance. The research problem is to analyze difference of performance of agricultural holdings between Lithuania and Italy at farms level. The purpose is to define economic indicators for agricultural holdings’ evaluation and compare between two countries. Methodology is based on quantitative analysis. Research results demonstrate the distribution of performance indicators (e. g., sales growth, investments, productivity and financial position) are significantly different for Lithuanian farms compared to Italian. Presented analysis opens scientific need to develop a tool for farm performance evaluation using FADN data and to assess income of farms across Europe
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/91556/2/ISSN2345-0355_2018_V_40_1.PG_7-15.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/91556
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Feb 3, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 3, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons