Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research

Permanent URI for this community

ISSN 2335-8750

http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.2335.8750

Recenzuojamo leidinio “Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai” steigėjas yra 1989 m. atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas. Leidinys leidžiamas kartu su Vilniaus universitetu. Žurnale skelbiami vadybos bei jam artimų mokslų naujausi sisteminiai tyrimai, recenzuojami reikšmingi mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni moksliniai renginiai, svarstomos vadybos pedagoginės ir praktinės problemos. Mūsų leidinyje išspausdinti straipsniai pripažįstami suteikiant mokslinį laipsnį (Mokslo ir studijų departamento prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas Nr.13, 1998 05 01). Leidinio “Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai” tematikos spektras yra pakankamai platus: vadybos metodologija; organizacijų koncepcijos analizė; organizacijos ir makroekonominės aplinkos sąveika; verslininkystės teorija ir praktika; organizacinis projektavimas; personalo vadyba; vadovavimo metodologija; marketingo vadyba; strateginė vadyba; finansų vadyba; gamybos valdymas; operatyvinis valdymas; vadybos vystymo tendencijos; tarptautinio verslo teorijos ir organizavimas; verslo globalizacija. Leidinyje spausdinami Lietuvos ir užsienio autorių straipsniai, todėl tai leidžia plačiai diskutuoti apie tarptautines vadybos mokslo problemas. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai svetainė

The scientific peer reviewed issue “Management of Organizations: Systematic Research” was founded by Vytautas Magnus University in 1995 and is published together with Vilnius University. The issue publishes management and other scientific systematic researches, reviews important scientific works and events as well as discusses pedagogical and practical problems of management. Young scientists seeking for a scientific degree publish their articles in “Management of Organizations: Systematic Research“, while this issue is a recognized scientific magazine. (The Law of Science and Studies No. 13, dated May 1st, 1998, the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania). The issue “Management of Organisations: Systematic Research” covers quite a wide range of subjects: methodology of management, analysis of organisational concept, interaction of organisation and microeconomic environment, theory and practice of entrepreneurship, organisational design, human resource management, methodology of administration, marketing management, strategic management, finance management, production management, operations management, tendencies of management development, theories of international business and its organisation, business globalisation. The issue publishes papers of Lithuanian and foreign authors; therefore, it opens extensive possibilities for international discussion about the scientific problems of management. This journal is registered in the CrossRef system and uses plagiarism detection systems CrossCheck. Management of Organizations: Systematic Research website