Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91453
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jaszczak, Agnieszka;Žukovskis, Jan;Antolak, Mariusz
Title: The role of rural renewal program in planning of the village public spaces: systematic approach
Other Title: Kaimų atnaujinimo programos vaidmuo planuojant viešąsias erdves: sisteminis tyrimas
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 39, nr.4 (2017)
Extent: p. 432-441
Date: 2017
Note: nuo 2017 m. Žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: Kaimo atnaujinimo programa;regioninė plėtra;viešosios vietos;kaimų atnaujinimas;rural renewal program;regional development;public areas;village renewal
Abstract: Tyrimo problema – bendruomeninių organizacijų ir savivaldos institucijų patirtis atnaujinant kaimo viešąsias erdves ir kraštovaizdį . Tyrimo tikslas – ištirti paramos priemonių („mažųjų dotacijų“) gyventojų gyvenimo kokybei ir aplinkai kaimo vietovėse gerinti taikymo patirtį bei pateikti pasiūlymus, kaip geriau jas panaudoti. Tyrimo metu atlikta ,,Kaimo atnaujinimo programos“, vykdomos Lenkijos Varmijos ir Mozūrijos regione, analizė, siekiant įvertinti kaimo vietovių plėtros pažangą ir gyventojų gyvenimo kokybės pokyčius realizavus tokius projektus. Tyrimo metodika – valstybės ir regioninių institucijų teisinių dokumentų ir projektų analizė, tiesioginė kraštovaizdžio tvarkymo rezultatų analizė bei interviu su bendruomenių ir savivaldos atstovais ir kitais asmenimis, atsakingais už kaimo vietovių atnaujinimo procesus. Straipsnyje pateikti pasiūlymai, padėsiantys rengti ir derinti kraštovaizdžio viešuosius projektus, tobulinti vertinimo kriterijus, įtraukti gyventojus bei geriau panaudoti paramą
The problem of the research – community and municipal institutions in renewal the public space and landscape in rural areas. The aim was to investigate the application of support measures ("small grants") to improve the quality of life of the population and the improvement of the environment in rural areas and to submit proposals for its improvement. The study included an analysis of the "Rural Renewal Programs" in the Warmia and Mazury Region in Poland, in order to assess the progress of the development of rural areas and changes in the quality of life of the population after the realization of such projects. The article presents proposals for the development and harmonization of landscape projects, improvement of evaluation criteria, inclusion of population and better use of assistance
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/91453/2/ISSN2345-0355_2017_V_39_N_4.PG_432-441.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/91453
https://doi.org/10.15544/mts.2017.30
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

46
checked on Feb 3, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 3, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.