Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91437
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Daukilas, Sigitas;Kovalčikienė, Kristina;Baltakienė, Lina
Title: Hedonic and eudaimonic values in sport participation of the youth
Other Title: Jaunimo dalyvavimo sporte hedoninės ir eudemoninės vertybės
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 39, nr.4 (2017)
Extent: p. 409-420
Date: 2017
Note: nuo 2017 m. Žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: Hedoninės vertybės;eudemoninės vertybės;dalyvavimas sporte;jauni atletai;hedonic values;eudaimonic values;sport participation;young athletes
Abstract: Straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas – pristatyti sporte dalyvaujančio jaunimo hedonines ir eudemonines vertybių preferencijas. Tyrime dalyvavo 345 mokiniai, kurių amžius: 16-18 metų. Anketą sudarė S. H. Schwartz vertybių klausimynas, klausimai apie sociodemografines charakteristikas, informacija apie aktyvumą sporte ir lūkesčius sportinės karjeros atžvilgiu. Rezultatai atskeidė, kad eudemoninės vertybės yra labiau išreikštos merginų tarpe nei vaikinų. Antra, sportinėje veikloje dalyvaujančiųjų vertybės yra išreikštos labiau nei tarp sportinėje veikloje nedalyvaujan-čių. Be to, dalyvavimas sportinėje veikloje siejamas tiek su eudemoninėmis, tiek su hedoninėmis vertybėmis. Galiausiai, jaunimo sportinės karjeros lūkesčiai yra susiję su asmeniniu augimu ir vystymusi (eudemoninis požiūris), taip pat pasiekimais ir pripažinimu (hedoninis požiūris)
The aim of this study is to present the hedonic and eudaimonic value preferences for the youth Lithuanian participants and non-participants in sport. Participants of this study were 345 school children, 16–18 years of age. Self-report questionnaire consisted of S. H. Schwartz’s Value Survey, questions about socio-demographic characteristics, information about activity in sports and questions about expectations of the career in sport. The results revealed that eudaimonic values are more expressed in females than males. Secondly, young people that are participating in sports have more strongly expressed values compared to non-participants, and also, engagement in sport’s activities is driven by both – eudaimonic and hedonic values. Finally, expectations of young people’s career in sport are associated with personal growth and development (the eudemonic approach), as well as achievement and recognition (the hedonic approach). The implications for interventions are discussed
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/91437/2/ISSN2345-0355_2017_V_39_N_4.PG_409-420.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/91437
https://doi.org/10.15544/mts.2017.28
Affiliation(s): Lietuvos sporto universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.21 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.