Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91390
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Tarasovych, Lyudmyla;Tamulienė, Vilma
Title: Marketing as a tool for social and economic rural areas development
Other Title: Marketingas kaip įrankis socialinio ir ekonominio kaimo vietovių vystymui
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 39, nr. 4 (2017)
Extent: p. 524–536
Date: 2017
Note: Nuo 2017 m. Žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: Kaimiškos vietovės;Kaimo ekonomika;Marketingas;Vystymas;Rural areas;Rural economy;Marketing;Development of rural areas and economy
Abstract: Siekiant gyvenimo kokybės, pritraukti investuotojus, išlaikyti esamus gyventojus, pritraukti naujus gyventojus, ar lankytojus didelė atsakomybė tenka tam tikros teritorijos viešosioms organizacijoms, kurios yra suinteresuotos teritorijos patrauklumo didinimu ir sprendžia socialinio ir ekonominio augimo klausimus, ypatingai tai aktualu kaimo vietovėse. Straipsnio mokslinė problema – kaip padidinti kaimo vietovės socialinį ir ekonominį patrauklumą vadovaujantis marketinge naudojamais instrumentais? Straipsnio tikslas – sukurti teorinį socialinio-ekonominio augimo kaimo vietovėse vystymo modelį. Šiame straipsnyje ištirta kaimo vietovės valdymui vadybinio instrumento nebuvimo praktikoje problematika, analizuoti įvairūs kaimo vietovės požiūriai kaip empirinio tyrimo instrumento parinkimo galimybė, tirta marketingo vieta ir rolė kaip modernus vadybinis instrumentas įgyvendinant kaimo vietovės vystymo politiką. Pagrindinis šio straipsnio rezultatas – sukurtas teorinis socialinio ir ekonominio augimo kaimo vietovės vystymo modelis. Šis modelis bus pritaikytas tolimesniuose autorių tyrimuose Ukrainos ir kitų kaimo vietovių atvejais
Seeking for the quality of life, attraction of investors, maintenance of existent residents, attraction of new residents or visitors, a great responsibility falls on public organizations in the certain territory, which have interest in the boosting of the territorial attraction and solve the issues of social and economic growth and this is specifically significant in rural areas. The problem of the scientific article – how to increase/boost local social and economic attractiveness in a rural area, following the toolsments, applied in marketing. The purpose of this article – to create a theoretical model for the social and economic rural areas development. The article provides conceptual understanding substantiate by critical theoretical review. The main result of this article is formatted the model of social and economic growth of rural areas
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1066
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.47 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

20
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.