Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91250
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Čapienė, Aistė;Ragauskaitė, Aistė
Title: Verslumo ugdymo modelio taikymas universitete per asmenybės žinių ir elgsenos kaitą
Other Title: The application of entrepreneurship education model at university through personal knowledge and behavior change
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 39, nr. 3 (2017)
Extent: p. 291-302
Date: 2017
Note: nuo 2017 m. žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: aukštoji mokykla;elgesio kaita;verslumas;verslumo ugdymo metodai;Higher Education Institution;Behavioral Change;Entrepreneurship;Entrepreneurship Education
Abstract: Verslumas ugdomas daugelyje aukštųjų mokyklų, tačiau pasigendama apibendrintų verslumo ugdymo modelių, kurie atskleistų ne tik verslumo ugdymo procesą, bet ir papildomus veiksnius. Šiame straipsnyje siekiama papildyti mokslinius tyrimus, susijusius su verslumo ugdymu universitete per asmenybės žinių ir elgsenos kaitą. Pateiktas teorinis koncepcinis modelis, kuris grindžiamas pla-nuoto elgesio ir elgesio keitimo stadijų modelių pagrindu. Vadovaujantis sudarytu verslumo ugdymo modeliu atlikta atvejo analizė. Atveju pasirinkta Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslumo ugdymo centro veikla. Išanalizuoti modelį sudarantys veiksniai ir paly-ginta kaip praktiškai veikia nustatytas verslumo ugdymo modelis ir kokios dedamosios tarpusavyje sąveikauja pačiame modelyje. Pagrindinis straipsnio tikslas – teoriškai išanalizavus verslumo ug-dymo ypatumus, sudaryti verslumo ugdymo modelį universitete, atsižvelgiant į asmenybės žinių ir elgsenos kaitą, bei atlikti atvejo analizę Aleksandro Stulginskio universitete
Entrepreneurship is being developed in many schools of higher education, but there is still a lack of models of generalized entrepreneurship education process that would show not only the pro-cess of entrepreneurship education but also the factors that influence the external and internal pro-cesses. This article seeks to complement the research area of entrepreneurship education at the uni-versity through the change of personality knowledge and behavior. The researchers presents a con-ceptual model based on a models of planned behavior and behavioral stages. According to the deve-loped model of entrepreneurship education process, a case study was carried out based on the activi-ties of the Center for Entrepreneurship Education of the Faculty of Economics and Management of Aleksandras Stulginskis University. In this article, factors that comprise the model were analyzed and compared how the established model works and what components work on the model itself. The main objective of the article is to analyze the entrepreneurial education peculiarities, to form an entrepre-neurship education model at the university, look at the change in personality knowledge and behavior, and to do case analysis at Aleksandras Stulginskis University
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1049/1064
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.