Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91218
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Mičiulienė, Rita;Kargytė, Virginija
Title: Studentų verslumo ir karjeros krypčių sąsajos su Lietuvos regionų verslumo lygiu
Other Title: Links between students’ entrepreneurship, their career choices and business development level of Lithuanian regions
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 39, nr. 3 (2017)
Extent: p. 315-331
Date: 2017
Note: nuo 2017 m. žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: studentų verslumas;karjeros kryptys;regionai;migracija;apklausa;student entrepreneurship;career choices;regions;migration;survey
Abstract: Žmonių ištekliai yra svarbūs užtikrinant regiono konkurencinį pranašumą. Tačiau Lietuvos regionų verslumo ir aukštųjų mokyklų absolventų karjeros pasirinkimų sąsajos dar mažai moksliškai nagrinėtos. Straipsnyje siekiama rasti ryšį tarp studentų verslumo, jų karjeros krypčių pabaigus studijas ir šalies regionų, iš kurių studentai yra kilę. Apklausoje sudalyvavę 413 įvairių šalies aukštųjų mokyklų studentų buvo suskirstyti į grupes pagal kilmės regiono verslumo lygį – aukštą, vidutinį, žemą – ir šios studentų grupės buvo palygintos pagal aukštosios mokyklos ir studijų pasirinkimus, pačių studentų ir jų šeimų santykį su verslu bei regionų pasirinkimus karjerai pabaigus studijas. Tyrimas parodė, kad kilmės regiono verslumo lygis neturi reikšmingo poveikio studentų karjeros pasirinkimams: aukštosios mokyklos ar studijų programos orientacija į verslumo ugdymą nėra lemiantis karjeros krypties pasirinkimo veiksnys; šeimos verslo, kuriame studentai įgyja verslo pradmenų, modeliai gana panašūs skirtingo verslumo lygio regionuose; didžioji dalis studentų po studijų norėtų likti mieste, kuriame studijuoja, o tai dažniausiai sutampa su aukštu verslumo lygiu
Human resources are crucial for the competitiveness of a region. Despite this fact, the links between business development in Lithuanian regions and career choices of higher education graduates are not substantially researched. The article aims to explore links between students’ entrepreneurship, their career choices and regions they came from. For this purpose 413 students from various higher education institutions in Lithuania were surveyed and grouped based on business development level in their origin region, i.e. to those from regions of high, medium and low level of business development. These three student groups were compared in terms of higher education institution and study program choice, their and their family relationship with business and choice of region for future career. Research results showed that business development level of student origin region does not have significant influence for student career choice: entrepreneurship focus of selected higher education institution or study program is not a decisive factor in student career choice; models of family business, in which students get to acquire first business experience, are quite similar in regions of different level of business development; most students after their studies would like to stay in the city, where they are studying, which most often is a location of high level of business development. This information is important to career specialists that analyse work force mobility trends, as well as to those in charge of regional policy that seek to balance the development of regions
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1051/1066
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.25 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.