Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91181
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rukuižienė, Rasa
Title: Lietuvos turizmo klasterių plėtros sprendimai
Other Title: Development solutions for Lithuanian tourism clusters
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 39, nr. 3 (2017)
Extent: p. 357-372
Date: 2017
Note: nuo 2017 m. žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: klasterizacija;turizmo klasteris;vertės eksportas;clustering;tourism cluster;value export
Abstract: Pasaulio turizmo organizacija deklaruoja apie turizmo sektoriaus klasterizaciją, kaip vieną iš svarbesnių sąlygų besivystančių regionų ekonomikos augimui. Straipsnyje aptariami Lietuvos turizmo klasterių veiklos ypatumai ir verslo organizacijų partnerystės klausimai, nagrinėjamas klasterizacijos poveikis Europos ir Lietuvos regionams ir faktiniai turizmo klasterių plėtros atvejai. Straipsnyje siekiama pateikti mokslines įžvalgas ir praktines priemones Lietuvos turizmo klasterių veiklai vystyti, kartu paaiškinti jų plėtrą lemiančius veiksnius pabrėžiant praktikoje kylančias problemas. Turizmo sektoriaus klasterizacijos teorinė ir empirinė analizė atskleidė turizmo klasterių veiklos sritis, plėtros sprendimus, kurie įgalina didinti turizmui ir rekreacijai skirtų produktų teikimą bei viešosios infrastruktūros vystymą. Sektorinės klasterizacijos vertinimui pasitelkta Lietuvos ir Europos Sąjungos teisinių ir norminių dokumentų, programinių ataskaitų, gerosios patirties atvejų analizė ir vertinimas, atlikta mokslinės ir metodinės literatūros apžvalga Lietuvos turizmo klasterizacijos klausimu, pateikta ES paramos 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių apžvalga, skirta vertinti finansavimo poveikį ir skatinti Lietuvos turizmo klasterių narius vykdyti konkurencingą veiklą, vertės eksportą ir kooperaciją
The World Tourism Organization declares that tourism clustering as one of the most important tool for the economic development of emergency regions. The article presents discussion about Lithuanian tourism clustering, impact of clustering on the regional development of Lithuania and actual cases of tourism clusters activities. The article provides scientific insights and practical measures for the development of Lithuanian tourism clusters, explaining the factors determining their development, emphasizing the problems arising clustering in practice. The theoretical and empirical analysis of the tourism sector clustering reveales the scope of tourism cluster activities, development solutions that enables increasing the supply of products for tourism and public infrastructure. The analysis and evaluation of Lithuanian and European legal normative documents, programs and reports, review of scientific and methodological literature is provided for sectoral clustering evaluation, overview of EU 2014–2020 support program for evaluating the impact of financing and encou-raging the Lithuanian tourism clusters to conduct competitive activities, value export and co-operation
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1054/1069
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.45 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.