Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91109
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Makutėnas, Valdemaras;Krikštonaitienė, Danutė
Title: Mokesčių optimizavimo galimybių modeliavimas verslo įmonėse
Other Title: Modeling of tax optimization opportunities in business enterprises
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 39, nr. 3 (2017)
Extent: p. 303-314
Date: 2017
Note: nuo 2017 m. žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: mokesčiai;lengvata;optimizavimas;modelis;verslo įmonės;tax;relief;optimization;model;business enterprises
Abstract: Įmonės, laiku nustačiusios ir įgyvendinusios tinkamas mokesčių taupymo priemones, gali efektyviau panaudoti pinigų srautus, padidinti pelną bei investicijų grąžą. Planuojant mokesčius bū-tina vadovautis įstatymų nustatytais reikalavimais bei mokesčius administruojančių institucijų prak-tika, kad nekiltų rizikos, jog netinkami mokesčių taupymo veiksmai bus pripažinti mokesčių ven-gimu. Šis procesas įvardijamas mokesčių optimizavimu. Tyrimo tikslas – išanalizavus mokesčių op-timizavimo strategijas, būdus ir metodus, parengti galimą mokesčių optimizavimo modelį Lietuvos verslo įmonėms. Tyrimo metodika – susisteminus mokslininkų pateikiamas mokesčių optimizavimo strategijas, būdus ir metodus, taikant modeliavimo metodą, sudarytas galimas mokesčių optimiza-vimo modelis. Tyrimo rezultatai – sukurta metodika, kurios pagalba nustatoma mokesčių optimiza-vimo svarba ir teikiama nauda Lietuvos verslo įmonėms
When planning taxes, business enterprises must follow the requirements of the law and the practice of the tax authorities, so that tax avoidance actions would not be recognized as tax evasion. This process is described as tax optimization. The aim of this paper – to develop a possible tax optimization model for Lithuanian business enterprises. Research methodology: systematization of the strategies, ways and methods of tax optimization presented by the researchers. The research results – a methodology helping to determine the importance of tax optimization and its benefits for Lithuanian business enterprises was developed
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1050/1065
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.