Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90920
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma;Kaminaitė, Greta
Title: Lietuvos teminių kaimų vystymosi varomosios jėgos stiprinant jų gyvybingumą
Other Title: The drivers of thematic village’s development in strengthening their vitality
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 39, nr. 2 (2017)
Extent: p. 139-147
Date: 2017
Note: nuo 2017 m. Žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: kaimo gyvybingumas;identitetas;strategija;teminis kaimas;village vitality;identity;strategy;thematic village
Abstract: Teminių kaimų strategijas Lietuvoje aktyviai taiko 11 kaimų, iš jų 5 teminiai kaimai (Pelėdų, Lieptų, Paukščių, Senolių, Meniškas kaimas) buvo tirti. Tyrimo tikslas – nustatyti teminių kai-mų varomąsias jėgas stiprinant jų gyvybingumą. Teminių kaimų vystymosi principams ir taikomoms priemonėms išanalizuoti buvo atlikta teminių kaimų lyderių apklausa, internetinių šaltinių informacijos analizė. Svarbiausi veiksniai, kurie stabdo teminių kaimų vystymąsi – informacijos ir žinių trūkumas, uždarumas, silpni teminių kaimų lyderių poreikiai mokytis, nedidelis gyventojų skaičius suinteresuotas teminio kaimo strategijos įgyvendinimu. Lietuvos teminių kaimų vystymosi varomosios jėgos yra: amatų plėtojimas, vietinio turizmo organizavimas ir paslaugų teikimas, liaudies tradicijų puoselėjimas, verslo pradžia, papildomos pajamos, turistų pritraukimas, kulinarinio ir kultūrinio paveldo pristatymas
The strategy of Thematic villages in Lithuania actively apply the 11 villages, 5 from them (Pelėdų, Lieptų, Paukščių, Senolių, Meniškas kaimas) were tested. The aim of the research - to set the drivers of thematic village’s development and to strengthening their vitality. For thematic villages development and principles analysis were applied of thematic villages leaders questionnaire, online sources information. The most important factors that held back the development of thematic villages - the lack of information and knowledge, closeness, weak thematic village’s leader’s needs to learn, lack of the marketing tools, weak public relations, a small number of population are interest in rural thematic strategy. The driving forces of Lithuanian thematic village’s development are: development of crafts, local tourism organization and provision of services, fostering folk traditions, starting a business, additional income, attraction of tourists, presentation of culinary and cultural heritage
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1035/1051
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.