Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90889
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kniūkšta, Bernardas
Title: Biodegalų gamybos ir vartojimo modeliai Baltijos šalyse
Other Title: Biofuel Consumption and Production Models in the Baltic States
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 39, nr. 2 (2017)
Extent: p. 178-202
Date: 2017
Note: nuo 2017 m. žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: Baltijos šalys;biodegalų gamyba;biodegalų gamybos interesai;biodegalų vartojimas;modelis;Baltic States;biofuel consumption;biofuel production;biofuel production benefits;model
Abstract: Biodegalų sektoriaus plėtrą palaikančioje politikoje įvardinama įvairi aplinkosauginė, socia-linė bei ekonominė nauda. Norint tai įgyvendinti, šalyje reikalinga sava biodegalų pramonė, kurios santykis su vartojimu šalies viduje gali būti labai įvairus. Dėl to iškyla keblumų palyginant situaciją skirtingose šalyse. Tyrimo tikslas – apibrėžus biodegalų gamybos ir vartojimo modelius, identifikuoti jų raišką Baltijos šalyse, susiejant juos su galimybėmis įgyvendinti teigiamą biodegalų gamybos ir vartojimo efektą. Pritaikius bendruosius mokslinius apibendrinimo ir sintezės metodus, straipsnyje išskiriami keturi teoriniai biodegalų gamybos ir vartojimo modeliai. Pasitelkus vidurkių skaičiavimo, palyginimo ir grafinį duomenų vaizdavimo metodus, atskleistos pagrindinės biodegalų gamybos integralumo charakteristikos Baltijos šalyse bei susiklosčiusių gamybos modelių palankumas realizuoti skirtingą biodegalų gamybos ir vartojimo naudą. Nustatyta, kad Estijoje taikant 2010–2015 m. vyravusį biodegalų gamybos ir vartojimo modelį, įgyvendinta tik nedidelė dalis energetinės nepriklausomybės ir vietos ekonomikos vystymo interesų, o Lietuvos ir Latvijos modeliai tam yra daug palankesni
Policies supporting biofuel sector development mentions various environmental, social and economic benefits. Every country needs its own bio fuel industry to achieve these benefits but the relationship between industry and consumption can be very different within the country. This poses difficulties in comparing the situation in different countries. The aim of this research is to define the models of biofuel production and consumption and to show their manifestation in the Baltic States, in connection with the opportunities to implement positive effect of biofuels production and consumption. Applying the scientific generalization and synthesis methods four types of biofuel production and consumption models were identified in this paper. Integral character of bio fuel production in the Baltic States was disclosed using the mean calculation, comparison and graphical data analysis methods. Acceptance of the established bio fuel consumption and production models for the realization of economic and social benefits was also disclosed. Analysing the period of 2010–2015 it was found that the biofuel production and consumption model prevailed in Estonia was favourable only for implementing a very small part of the energy independence and local economic development targets, meanwhile Latvia and Lithuania models have been more favourable for it
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1039/1055
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.