Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90848
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Makutėnas, Valdemaras;Šukienė, Aurelija
Title: Kooperacijos reikšmė ūkininkų ūkių veiklos efektyvumui
Other Title: The significance of cooperation for the activities of farmers‘ farms
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 39, nr. 2 (2017)
Extent: p. 203-214
Date: 2017
Note: nuo 2017 m. žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: kooperacija;subalansuotų rodiklių sistema;ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas;žemės ūkio kooperatyvas;agricultural cooperative;balanced scorecard;cooperation;farmers’ work efficiency
Abstract: Visuomenėje vykstantys ekonominiai ir socialiniai pokyčiai kelia naujus iššūkius ūkinin-kams ir jų veiklai, todėl ūkininkų kooperavimas į žemės ūkio kooperatyvus tampa neišvengiama šių laikų kasdienybe. Pastebėtina, jog ūkininko ūkio veikla turi būti efektyvi ir tapti ne tik paties ūkininko, bet ir kooperatyvo, kuriam jis priklauso, siekiu. Todėl šiuolaikinėmis nuolat besikeičiančiomis sąlygomis žemės ūkio kooperatyvas tampa instrumentu, padedančiu ūkininkui prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir vykdyti savo veiklą efektyviai. Tyrimo tikslas – išanalizavus kooperacijos reikšmę, parinkti rodiklių sistemą ūkininkų ūkių veiklos efektyvumui įvertinti. Tyrimo metodika: išanalizuoti 1995–2015 m. moksliniai straipsniai, nagrinėjantys kooperacijos reikšmę ūkininkų ūkių veiklai, ūkių veiklos efektyvumo vertinimo metodus, rodiklius ir sistemas. Remiantis atlikta analize, vertinant ūkininko ūkio veiklos efektyvumą kooperacijos kontekste, parinkta subalansuotų rodiklių sistema, apimanti keturis kriterijus: ūkio finansus, vidaus verslą, klientus ir inovacijas
Economic and social changes that are taking place in society raise new requirements for farmers and their activities, and therefore farmers' cooperation into agricultural cooperatives is becoming an inevitable today's routine. It is noteworthy that activities of the farmer's economy must be effective and become a target not only for the farmer himself but also for the cooperative he belongs to. Consequently, under current, everchanging conditions, the agricultural cooperative is becoming an instrument for helping the farmer to adapt to a changing environment and operate effectively. The aim of this paper is to select a system of indicators for assessing the efficiency of farmers‘ farms by analyzing the significance of cooperation. Research methodology: scientific articles of 1995-2015, examining the significance of cooperation for farmers‘ farms as well as methods, indicators and systems for the assessment of farms‘ efficiency, were analyzed. Based on the analysis carried out, the Balanced Scorecard, covering four criteria such as farm finance, internal business, customers and innovations, was selected to assess the efficiency of farmer‘s farm in the context of cooperation
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1040/1056
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.95 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.