Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90818
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Vasinauskienė, Regina;Šilingienė, Gerda
Title: Seedspor, Hansebac ir Hansespor veikliųjų medžiagų įtaką paprastosios pušies (Pinus silvestris L.) sėjinukų išauginimui miško medelynuose
Other Title: The influence of Seedspor, Hansebac and Hansespor treatments of Scots pine (Pinus silvestris L.) seeds and seedlings
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2017, nr. 8 (13)
Extent: p. 79-88
Date: 2017
Note: ISSN 2335-7282 (online)
Keywords: Paprastoji pušis;Sėklos;SeedSpor“, „Hansebac“, „Hansespor“ ir jų kombinacijos;SeedSpor“;„Hansebac“;„Hansespor“ ir jų kombinacijos;Scot pine;Seeds;Different types of treating by SeedSpor;Hansebac;Hansespor
Abstract: Tyrimai atlikti 2014 m. Aleksandro Stulginskio universitete, Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės institute ir Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus laboratorijoje. Lauko bandymai atlikti VĮ Dubravos eksperimentinės–mokomosios miškų urėdijos medelyne siekiant ištirti „SeedSpor“, „Hansebac“, „Hansespor“ ir jų kombinacijų veikliųjų medžiagų įtaką paprastosios pušies (Pinus silvestris L.) sėjinukų išauginimui miško medelynuose. Paprastosios pušies laboratorinis sėklų daigumas paveikus „Hansespor” preparatu už kontrolinį variantą buvo mažesnis 2–‍4,25%. Tiriant gruntinį paprastosios pušies sėklų daigumą nustatyta, kad naudojant „Hansebac“ preparatą nebeicuotoms sėkloms daigumas buvo vidutiniškai 17% didesnis lyginant su nebeicuota kontrole. Pagrindinius paprastosios pušies biometrinius parametrus labiausiai įtakojo „SeedSpor“ + „Hansespor“ kombinacija preparatas padidinęs sėjinukų skersmenį 30,3%, „Hansespor“ įtakojo paprastosios pušies aukštį 6,5% ir pagrindinės šaknies ilgį 21,2% lyginant su kontrole. Apibendrinus visus gautus rezultatus galime teigti, kad preparatas „Hansespor“ daro teigiamą įtaką paprastosios pušies sėjinukų išauginimui
The influence of Seedspor, Hansebac and Hansespor treatments on seeds and seedlings of Scots pine (Pinus Silvestris) was analysed in Aleksandras Stulginskis University in institute of Forest Biology and silviculture in 2014–2015 m. The germination of seeds was evaluated in the Forest’s Seeds and Planting Quality Department. The ground germination of seeds was evaluated in Dubrava Forest Enterprise’s forest nursery. During the outdoors and laboratory researches it was detecting influence of different types of „SeedSpor“, „Hansebac“, „Hansespor“ treatment on Scots pine seeds and seedlings. The laboratory seeds germination after treating Hansespor were 2–4.25% lower compared with control. The ground seeds (not affected with Maximum Star) germination after treating Hansebac were 17% highest compared with control. The highest influence on main biometrical data of Scots pine seedlings were after treating with SeedSpor + Hansespor. The diameters of seedlings were 30.3%, the seedlings higher were 6.5% and the main roots length was 21.2% highest comparing with control. According to the analysis of seeds treatment, it was detected that the most positive influence on Scot pine seedlings were after treating with Hansespor
Internet: http://www.zak.lt/mokslo_darbai/2017_79_88.pdf
http://www.zak.lt/mokslo_darbai/2017_79_88.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.59 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

12
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.