Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90679
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarcinkevičienė, Aušra-
dc.contributor.authorVelička, Rimantas-
dc.contributor.authorKeidan, Marina-
dc.contributor.authorButkevičienė, Lina Marija-
dc.contributor.authorPupalienė, Rita-
dc.contributor.authorKriaučiūnienė, Zita-
dc.contributor.authorKosteckas, Robertas-
dc.contributor.authorČekanauskas, Sigitas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T04:35:56Z-
dc.date.available2019-05-18T04:35:56Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000052238-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/90679-
dc.description.abstractLauko eksperimentas atliktas 2014–2015 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Bandymų stotyje karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). Tyrimų tikslas – nustatyti necheminių piktžolių kontrolės būdų (terminio, mechaninio ir stelbimo) ir biologinių preparatų įtaką žieminių rapsų (Brassica napus L. spp. oleifera biennis Metzg.) produktyvumui ir dirvožemio biologinėms savybėms. Esmingai daugiausia ankštarų, palyginti su kitomis tirtomis priemonėmis, susiformavo taikant mechaninį piktžolių kontrolės būdą ir naudojant biologinius preparatus. Biologinių preparatų naudojimas terminės piktžolių kontrolės ir stelbimo laukeliuose vidutinį sėklų skaičių ankštaroje esmingai mažino (nuo 9,3 iki 11,4 %), tačiau esmingai 7,2 % didino 1000 sėklų masę stelbimo laukeliuose. Esmingai didžiausias (nuo 11,7 iki 56,8 %) žieminių rapsų sėklų derlingumas gautas taikant mechaninį piktžolių kontrolės būdą, palyginti su terminiu piktžolių kontrolės būdu ir stelbimu. Biologinių preparatų naudojimas, palyginti su jų nenaudojimu, esmingai didino rapsų sėklų derlingumą tiek terminės (43,4 %), tiek ir mechaninės (25,1 %) piktžolių kontrolės laukeliuose. Naudojant biologinius preparatus ir taikant mechaninį piktžolių kontrolės būdą fermento sacharazės aktyvumas dirvožemyje esmingai 7,8 % silpnėjo, palyginti su stelbimo taikymu. Biologinių preparatų naudojimas stelbimo laukeliuose, palyginti su jų nenaudojimu, esmingai 14,6 % stiprino sacharazės aktyvumąlt
dc.description.abstractThe field experiment was conducted in 2014–2015 at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University. Soil – Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol. The objective of these investigations was to determine the influence of different non-chemical weed control methods (thermal, mechanical and smothering) and biological preparations on winter oilseed rape (Brassica napus L. spp. oleifera biennis Metzg.) productivity and soil biological properties in the organic farming system. Use of the mechanical weed control method and biological preparations significantly increased number of siliques in winter oilseed rape crop, to compare with other investigated means. Biological preparations significantly decreased average number of seeds in siliques (from 9.3 to 11.4 %) in crop where thermal weed control and smothering were used, but significantly 7.2 % increased the mass of 1000 seeds in smothering crop. It was established that significantly highest yield of winter oilseed rape seeds (from 11.7 to 56.8 %) was obtained in plots where mechanical weed control method was used, compared with plots where thermal weed control method and smothering was used. The use of biological preparations, as compared to their non-use, significantly increased yield of oilseed rape seeds in the plots where thermal (43.4 %) and mechanical (25.1 %) weed control was used. Application of the mechanical weed control method and use of biological preparations significantly 7.8 % inhibited the activity of enzyme saccharase in the soil, compared with plots where smothering system was used. The use of biological preparations in the plots, where smothering system was used, as compared to their non-use, significantly 14.6 % stimulated the activity of enzyme saccharaseen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 140-143-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017-
dc.subjectŽieminiai rapsailt
dc.subjectNecheminiai piktžolių kontrolės būdailt
dc.subjectBiologiniai preparatailt
dc.subjectEkologinė žemdirbystėlt
dc.subjectProduktyvumaslt
dc.subjectFermentų aktyvumaslt
dc.subjectWinter oilseed rapeen
dc.subjectNon-chemical weed control methodsen
dc.subjectBiological preparationsen
dc.subjectOrganic farming systemen
dc.subjectProductivityen
dc.subjectEnzymes activityen
dc.subject.otherAgronomija (A001)lt
dc.subject.otherAgronomy (A001)en
dc.titleNecheminės piktžolių kontrolės poveikis žieminių rapsų produktyvumui ir dirvožemio savybėmslt
dc.title.alternativeThe Impact of Non-chemical Weed Control on Winter Oilseed Rape Productivity and Soil Propertiesen
dc.typeStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje (P1e)lt
dc.typeArticle in the peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)en
dcterms.bibliographicCitation17-
dc.date.updated2017-09-12T09:01Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "32668"}, "publisher": {"other": ["Akademija, 2017"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["A001"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "B", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.3, "account": {"year": 2017, "late": false}, "na": 8, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.125, "aip": 1, "rel": "aut", "create": true, "org": {"name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}, "id": "26A7D4E9AA87EC941EDE40537406D428", "lname": "Marcinkevičienė", "fname": "Aušra", "status": "1", "orcid": "0000-0003-2189-1781", "name": "Marcinkevičienė, Aušra"}, {"contribution": 0.125, "aip": 1, "rel": "aut", "create": true, "org": {"name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}, "id": "FFD2932684F439D65AE66AD9C4746786", "lname": "Velička", "fname": "Rimantas", "status": "1", "orcid": "0000-0003-1429-0312", "name": "Velička, Rimantas"}, {"contribution": 0.125, "aip": 1, "rel": "aut", "create": true, "org": {"name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "0"}}, "id": "F6FF02A60E31A2AD620C64834E31D73B", "lname": "Keidan", "fname": "Marina", "status": "0", "name": "Keidan, Marina"}, {"contribution": 0.125, "aip": 1, "rel": "aut", "create": true, "org": {"name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}, "id": "795DDF6D536CECE41ACBEF696B3ACF3C", "lname": "Butkevičienė", "fname": "Lina Marija", "status": "1", "orcid": "0000-0003-1020-5694", "name": "Butkevičienė, Lina Marija"}, {"contribution": 0.125, "aip": 1, "rel": "aut", "create": true, "org": {"name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}, "id": "5D6D5BEDEE62C72A2BE7DFB82ABA4B89", "lname": "Pupalienė", "fname": "Rita", "status": "1", "name": "Pupalienė, Rita"}, {"contribution": 0.125, "aip": 1, "rel": "aut", "create": true, "org": {"name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}, "id": "1800BD786641D08E042362EF2A65984D", "lname": "Kriaučiūnienė", "fname": "Zita", "status": "1", "name": "Kriaučiūnienė, Zita"}, {"contribution": 0.125, "aip": 1, "rel": "aut", "create": true, "org": {"name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}, "id": "4C471095306EF9789664FF6DE3ABA1AE", "lname": "Kosteckas", "fname": "Robertas", "status": "1", "orcid": "0000-0003-1130-0909", "name": "Kosteckas, Robertas"}, {"contribution": 0.125, "aip": 1, "rel": "aut", "create": true, "org": {"name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}, "id": "5C1B41822559597669CE3CCCC057A350", "lname": "Čekanauskas", "fname": "Sigitas", "status": "1", "name": "Čekanauskas, Sigitas"}]}-
local.typeP-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
crisitem.author.deptAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas-
crisitem.author.deptAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas-
crisitem.author.deptAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas-
crisitem.author.deptAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas-
crisitem.author.deptŽemės ūkio ir maisto mokslų institutas-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record

Page view(s)

26
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.