Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90617
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Narmontas, Martynas
Title: Šakninės pinties (Heterobasidion annosum (Fr.) bref.) sąlygoto kelminio puvinio išplitimas paprastosios eglės stiebe
Other Title: Spread of butt rot in stem of norway spruce caused by fungi Heterobasidion annosum (Fr.) bref
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2017 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017
Extent: p. 157-163
Date: 2017
Keywords: Paprastoji eglė;šakninė pintis;stiebas;stiebo sudaromoji;norway spruce;Heterobasidion annosum;stem;expansionblasted ash trees
Abstract: Straipsnyje pateikiama informacija apie paprastosios eglės kelminio puvinio išplitimo stiebe dėsningumus ir jo poveikį stiebo formai. Tyrimai buvo atlikti VĮ Tauragės miškų urėdijoje 35 metų amžiaus eglyne, VĮ Prienų miškų urėdijoje 50 metų amžiaus eglyne ir VĮ Kuršėnų miškų urėdijoje 83 metų amžiaus eglyne. Tirti medynai augo Nc augavietėje. Taip pat buvo panaudoti visą Lietuvą reprezentuojantys modelinių medžių duomenys, rinkti visose VĮ miškų urėdijose, atsitiktinai atrinktose 2007 m. plynųjų kirtimų biržėse. Medžių amžius siekė nuo 25 iki 97 metų. Renkant duomenis biržėse visi medžiai buvo nukirsti ir supjaustyti į sortimentus. Vėliau sortimentų duomenys panaudoti santykinių dydžių stiebų ir jų puvinių modeliams sudaryti. Tokia pat metodika panaudota renkant duomenis visoje Lietuvos teritorijoje. Pagrindinis darbo rezultatas – sukurti skirtingų aukštumų ir skersmenų paprastosios eglės stiebų ir puvinių sudaromųjų modeliai. Atliktas sveikų ir puvinio pažeistų stiebų sudaromųjų palyginimas, įvertintos galimos klaidos, susidarančios nustatant puvinio pažeistų medynų augančių medžių tūrį
In this scientific research the information about regularities and impact of root rot expansion into stem of Norway spruce is presented. Research was done in 35 years old Norway spruce stand in Tauragė Forest Enterprise, in 50 years old Norway spruce stand in Prienai Forest Enterprise and in 83 years old Norway spruce stand in Kuršėnai Forest Enterprise. The type of soil was Nc in all three previously mentioned forest stands. Also representative model tree data were gathered. It was gathered randomly from each Lithuanian Forest Enterprise’s lists of stands of potential harvests of the year 2007. Tree age varied between 25 and 97 years. For data gathering purposes all selected trees were harvested into sortiments of certain sizes. Later, data of sortiments was used in the making of models of relative-sized stems and stem rots. The same methods were used for data gathered in all territory of Lithuania. The main aim of work is to create models of different sizes and diameters showing generatrix of stem rot and stem itself. The comparison between healthy and damaged tree generatrix was made. Also possible mistakes occurring during determination of production of damaged forest stands were evaluated
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Jaunasis-mokslininkas-2017-MEF-straipsniu-rinkinys.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.