Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90479
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Gargasas, Audrius;Mūgienė, Indra
Title: Vartojamosios vertės sąvokos evoliucija
Other Title: Evolution of consumption value concept
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 39, nr. 1 (2017)
Extent: p. 33-41
Date: 2017
Note: nuo 2017 m. žurnalas leidžiamas tik elektroninėje versijoje
Keywords: kokybė;suvokta vertė;vertės vartotojui;vartojamoji vertė;evoliucija;consumption value;evolution;perceived valu;quality;user’s perceived value
Abstract: Vartojamosios vertės sąvoka – dinamiškas ir besiplėtojantis konceptas. Vartojamoji vertė dažnai tapatinama su verte vartotojui ar vartotojo suvokta prekės ar paslaugos kokybe. Mokslinėje literatūroje vyraujanti vartojamosios vertės sąvokos interpretacijų įvairovė suponuoja išsamesnius vartojamosios vertės sąvokos genezės teorinius tyrimus. Tyrimo tikslas – sudaryti vartojamosios vertės sąvokos evoliucijos principinę schemą. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: pateikti kokybės ir vartotojo suvoktos vertės sąvokų sąsajas; apibrėžti vertės vartotojui ir vartojamosios vertės sąvokų santykį; sudaryti vartojamosios vertės sąvokos evoliucijos principinę schemą. Tyrimo metodika: išanalizuoti 1991–2010 metų moksliniai straipsniai, nagrinėjantys kokybės, vartotojo suvoktos vertės, vertės vartotojui ir vartojamosios vertės sąvokų teorinius aspektus, siekiant nustatyti vartojamosios vertės sąvokos formavimosi ištakas. Informacija grupuota ir struktūrizuota, atskleidžiant šių sąvokų sąsajas ir įtaką formuojantis vartojamosios vertės sąvokos koncepcijai. Remiantis atlikta analize, sudaryta vartojamosios vertės sąvokos evoliucijos principinė schema
The term of consumption value is a dynamic and a developing concept. Consumption value is often identified as synonymous to the terms of costumer value or user perceived quality for the goods or services. Variety of interpretations of consumption value concept prevailing in the scienti-fic literature, presupposes the further theoretical research of its genesis. The aim of the paper – to create principal scheme of evolution of consumption value concept. In order to achieve the aim, following tasks were raised: to provide the links between the terms of quality and the user perceived value; to define the ratio between concepts of the value to the consumer and the consumption value; to create principal scheme of consumption value evolution concept. Study methodology: analysis of the scientific articles which deal with the theoretical aspects of the consumption value, user perceived value and costumer value in order to determine the origin of the formation of consumption value concept. Information were grouped and structured, revealing the following graph and influence to the formation of the consumption value concept. Based on the analysis, the principal scheme of consumption value concept`s evolution were created
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/90479/2/ISSN2345-0355_2017_V_39_N_1.PG_33-41.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/90479
https://doi.org/10.15544/mts.2017.03
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.44 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.