Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90424
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Navasaitienė, Stasė;Vishniakova, Marharyta;Rukuižienė, Rasa
Title: New motives and models for creation social business in the Republic of Belarus
Other Title: Nauji socialinio verslo kūrimo motyvai ir modeliai Baltarusijos Respublikoje
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 38, nr.4 (2016)
Extent: p. 403-411
Date: 2016
Keywords: motyvacija;socialinis verslas;socialinis verslininkas;socialinė įmonė;socialinis verslumas;verslo modeliai;motivation;social business;social entrepreneur;social enterprise;social entrepreneurship;business models
Abstract: Socialinis verslas formuoja prielaidas kurti socialinę gerovę, o socialinio verslo plėtros varomoji jėga yra verslininkai, užsiimantys šia veikla. Straipsnyje suformuluota mokslinio tyrimo problema yra reikšminga siekiant paaiškinti Baltarusijos Respublikoje veikiančių verslininkų asmenybės bruožus ir veiklos motyvus kuriant socialinį verslą bei pasirenkant socialinės įmonės modelius. Mokslinio tyrimo tikslas – atskleisti individualias socialinio verslininko savybes ir vyraujančias charakteristikas, taip pat jo veiklos motyvus, turinčius įtakos kuriamos socialinės įmonės modeliui. Atliekant tyrimą buvo naudojami tokie tyrimo metodai: giluminis interviu su organizacijų ir įmonių, užsiimančių socialiniu verslu Baltarusijoje, vadovais, taip pat panaudota mokslinių šaltinių monografinė ir deskriptyvinė analizė, turinio ir meta analizė. Autorių įžvalgos dėl tyrimo yra šios: suformuluotas „platus“ ir „siauras“ požiūriai į verslininko, vystančio socialinį verslą, individualių / asmeninių savybių apibūdinimą; atskleisti verslininkus užsiimti socialiniu verslu motyvuojantys veiksniai, kurie nukreipti siekti socialiai naudingų tikslų, bet ne materialinių ar asmeninio pripažinimo tikslų; taip pat nustatyta, kad vyrauja individualūs ir organizaciniai socialinių įmonių kūrimo modeliai
The article presents the overview of the approaches and models, which are important in determination of social entrepreneurship driving forces. The research problem is arised for getting more wide view about activities and motivation issues of social entrepreneurs in the Republic of Belarus. The research aims to examine the individual features and motives of social entrepreneurs in profile of their personality related to appropriate business models for social entrepreneurship development. The broad and narrow approaches are used to get an answer about the perspectives of social entrepreneurship in this country. The objectives of research are arised as follow: 1) define approaches of social entrepreneurs‘ for individual profiling; 2) describe the motives of entrepreneurs to start activities for social business; 3) highlight the business models of social enterprises‘ establishment. The methods of research: monographic, descriptive and meta-analysis of scientific literature. As well as the analysis of the empirical data is produced by in-depth interviews with the heads of organizations and enterprises engaged in social entrepreneurship in the Republic of Belarus (in-depth interviews were conducted in the period from 15th August to 15th November 2015, and 10 experts were involved). The key findings of research: marked a „broad“ and „narrow“ approaches for higlighting the profile of social entrepreneurs; approved the consequences that social entrepreneurs are high motivated and biased towards achieving socially beneficial purposes rather than material well-being; identified the circumstances about the existance of individual and organizational models for establishment social enterprises
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/90424/2/ISSN2345-0355_2016_V_38_N_4.PG_403-411.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/90424
https://doi.org/10.15544/mts.2016.32
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

51
checked on May 1, 2021

Download(s)

37
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.